Tuesday, December 29, 2015

Halaga 2

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Wala sa sarili kong isinara ang aking mga kamao, hinahanda ang mga ito upang sumuntok sa kahit ano mang parte ng katawan ni Baste. Ito ang iniiwasan ko, ang makipagbugbugan kay Baste, alam kong may masasaktan at masasaktan sa aming dalawa. Iyon ang isang bagay na hindi namin ginawa ni minsan sa buong pagkakaibigan namin. Kaya hindi ko maiwasang malungkot. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga at inihanda ang aking sarili sa malakas na suntok ni Baste.


Pero hindi malakas na suntok ang nakapagpamulat sa aking mga mata kundi ang marahang pagtampal sa aking kanang pisngi. Naabutan ko ang nakanguso at nakakunot noong si Baste, naniningkit din ang mga mata nito, bagay na ginagawa niya lang sa tuwing may ginagawa akong hindi niya nagugustuhan.


What the fuck are you doing here?!” naiiritang tanong nito. Natigilan pa ako bago ako sumagot.

---uhhhmmm playing basketball?” sarkastiko kong sagot dito.

I KNOW!”

Halaga 1

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Nagsisimula na akong marindi sa kakatalbog ng bola ng basketball sa pader ng kwarto ko, bagay na nakahiligan na ng best friend ko na gawin sa tuwing naboboryo siya habang tumatambay siya sa kwarto ko. Pilit kong iwinaglit sa aking isip ang nakakarinding tunog na iyon at ibinaling ko ulit ang aking pansin sa pageempake ng aking mga gamit na sa palagay ko ay gagamitin ko araw araw habang nasa dorm sa loob ng apat na taon kong pamamalagi sa Maynila.


Dapat kasi nagpapahinga muna tayo kahit isang taon lang--- sobrang hirap kaya nung sampung taon na solid tayong nagaaral.” saad ni Baste na siyang rumirindi din sakin. Ilang beses na kasing sinabi sakin ni Baste ang kagustuhan niyang magpahinga muna bago magkolehiyo na hindi ko sinangayunan simula pa lang nung una niya itong banggitin sakin.


Baste---” simula ko pero agad na ako nitong siningitan sa pagsasalita.

Friday, November 27, 2015

Against All Odds 3[27]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Dahan-dahang inangat ni Jase ang kaniyang tingin mula sa maliit na papel na inabot sa kaniyang ng towing service. Hindi siya makapaniwala na mabilis na pumapangit ang kaniyang araw, gusto niyang bayuutin ang papel at itapon ito sa nakangising mukha ng lalaking nag-tow ng kaniyang sasakyan pero hindi niya ito ginawa dahil alam niyang lalo lamang siyang mahihirapan at maha-hassle sa gagawin niyang iyon.

Against All Odds 3[26]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Dahan-dahang iminulat ni Jase ang kaniyang mga mata at hindi mapigilang mapangiti habang naguunat. Iyon na ang pinakamasarap na tulog niya matapos ang ilang buwan. Hindi niya mapigilang maramdaman ang pagiging kumpleto muli ng kaniyang buhay, bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman simula pa noong mawala sa buhay niya si Aaron. Hindi niya lubos maisip na muli siyang ngingiti matapos magising na tila ba excited siya na salubungin ang araw na iyon.

Thank you.” bulong na dasal ni Jase.

Muli siyang naginat at doon niya lang napansin na wala sa kaniyang tabi si Rob. Agad siyang napabalikwas at napabuntong hininga siya nang makita niyang asa may dining area sa hotel room nilang iyon si Rob, nakatalikod ito sa kaniya kaya naman alam niyang hindi nito alam na gising na siya.

Good morning.” bati ni Jase dito pero hindi ito sumagot.

Dahan-dahang bumangon si Jase at lumapit sa kinaroroonan ni Rob nang makaharap na niya ito ay mabilis na napalitan ng lungkot ang kanina lang ay napakasayang gising na iyon ni Jase. Akala niya matapos ang gabi na pinagsaluhan nilang dalawa ni Rob ay magiging malinaw na dito na mahal niya ito pero kung titignan niya muli ang luhaang mukha ni Rob ay maaaring kulang pa nga ang gabing pinagsaluhan nilang dalawa.

Rob what's---” tanong ni Jase sabay aabutin sana niya ang pisngi ni Rob upang pahiran ang mga luhang tumutulo galing dito nang iiwas ng huli ang kaniyang mukha.

I-I--- You were drunk. We did it because you were just drunk. No strings attached. No feelings involved, right?” lumuluha parin na tanong ni Rob kay Jase na miya mo naman tinadyakan ng kabayo sa dibdib sa sakit na naramdaman matapos ang pagtatanong na iyon ni Rob.


Rob--”

I-I mean. Tulad lang nung dati ito diba? Nung bigla kang nawala matapos nating--- matapos kong sabihin sayo kung gano ka kaimportante? Ganun lang din 'to diba? Lasing ka lang kagabi kaya may nangyari satin diba? Wala ka naman talagang nararamdaman sakin, si Ian naman talaga ang mahal mo diba? Siya ang gusto mo?” hayagan ng umiiyak na tanong ni Rob kay Jase na lalong naguluhan.

Against All Odds 3[25]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Tumutulo pa ang damit ni Rob at nagsisimula na siyang lamigin nang makarating siya sa kaniyang tinutuluyang apartment. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga, hindi parin makalimutan na muntik nanaman niyang sagut-sagutin ang kaniyang boss at muntik nanaman niyang ilagay sa alanganin ang kaniyang magandang trabaho ngayon, hindi niya lang talaga napigilan ang nararamdaman at kagustuhang sumaya kaya nai-isang tabi nanaman niya ang iba pang importanteng bagay tulad ng kaniyang trabaho.

Against All Odds 3[24]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi alintana ni Rob ang muli niyang pagbabago maski napapansin na ito ng lahat ng tao sa kanilang opisna. Muling bumalik ang kakaibang confidence nito na siyang muling nagdulot dito na mamayagpag sa larangan ng business. Walang maling desisyon. Walang lugi. Masaya ang lahat lalong lalo na si Jase na hindi mapigilang isipin na unti-unti ng bumabalik ang dating Rob. Para naman sa mga taong unang nakita ang side na ito ni Rob tulad ni Ian ay hindi rin niya maiwasang magalak. Iniisip nila na sa wakas, makalipas ang ilang buwan na pagtratrabaho doon ni Rob ay nagiging kumportable na ito.

Wednesday, October 21, 2015

Against All Odds 3[23]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Binalot ng takot ang dalawa habang tinitignan ang dalawang lalaki. Ibinaling ni Jase ang kaniyang tingin sa paligid pero wala siyang nakitang ibang tao na maaaring tumulong sa kanila ni Rob, tinignan niya rin kung kaya niya bang labanan ang dalawa pero mas malaki pa ang mga ito sa kaniya at ayaw naman niyang ipahamak maski si Rob na alam niyang binabalot na ngayon ng takot.


Anong tinitingin tingin mo dyan, pretty boy?!” singhal ng isa kay Jase sabay sampal sa pisngi nito ng marahan upang bumalik ang pansin nito sa kanila.

Against All Odds 3[22]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Abala si Rob sa kaniyang ginagawang pag-o-audit parin nang tapikin siya ni Star. Agad nangunot ang kaniyang nang makitang niya ang pagaalala sa mukha ng katrabaho. Kung ano-ano ang pumasok sa kaniyang isip. Tila nakita ni Star ang takot sa mukha ni Rob kaya naman hindi na niya pinatagal pa ang kaniyang gustong sabihin dito at ipinakita na lang niya dito.


Alam ni Rob kung saan patungo ang paghatak sa kaniya na iyon ni Star kaya naman lalo siyang kinabahan pero nang may marinig siyang dalawang boses na tila ba nagtatalo ay agad nawala ang kaniyang takot at napalitan ito ng pagaalala dahil kilala niya kung kaninong boses ang mga iyon.


He's not even done yet with the auditing na ipinapaalala ko sayo na IKAW ang nagpapagawa!”

Tuesday, September 22, 2015

Straight (SHORT STORY)

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


I can't stop looking at him. We've been friends for quite some time now. Naaala ko pa kung pano kami una nagkakilala. Magkatabi kaming dalawa sa una naming klase sa college. We're both taking up nursing, ako bilang sanay sa buhay sikat noong high school ay nagaakala na ang unang araw sa college ay magsisimula sa isang maikli at boring na orientation at hindi isang lecture na agad na kinakailangan ng ballpen at notebook para makapagsulat ng notes. Bilang sanay din ako sa buhay sikat noong high school ay inakala ko na kahit sinong hiraman ko ng ballpen at hingan ng isang pilas ng papel ay papayag sa gusto ko. Mali ang akala ko. halos lahat ng kaklase ko ay hiniraman ko na pero wala ni isa ang magpahiram ng ballpen sakin at magbigay ng isang punit lang ng papel sa kanilang bagong bagong notebook.

Monday, September 21, 2015

Against All Odds 3[21]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Naniningkit ang mga mata ni Jase habang pinapanood ang tila ba slow motion na paglapit ni Rob kay Ian. Gusto niyang abutin ang braso ni Rob upang pigilan ito sa paglapit kay Ian at itago sa kaniyang likuran at ipagdamot sa kahit na sinong lalaki pero hindi niya ito magawa. Unang una dahil maging siya ay hindi parin sigurado kung bakit nararamdaman niya ang mga ito, pangalawa ay hindi pa nila napaguusapan ang tungkol sa nangyari sa kanila noon ni Rob at kung mahalaga pa ba ito kaya naman mas minabuti na lang niya na manahimik na tila ba isang dekorasyon sa isang tabi.


What are you doing here?” tanong ni Rob na may kakaibang ngiti na nakaplaster sa mukha na talaga namang dumagok kay Jase.

Against All Odds 3[20]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Muling nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Rob na nagdulot sa kaniyang mga salamin upang mag moist. Lalong humaba ang kaniyang nguso sa nangyaring ito at lalong sumalampak ang kaniyang puwetan sa steps ng kanilang building, hinihiling na sana ay bukas ang kanilang building para kahit papano ay makapagpahinga sana siya maski sa lobby. Maaga siyang umalis ng kaniyang bahay para lang makarating sa tamang oras ayon sa instructions na iniwan ni Jase sa kaniyang lamesa pero mag-i-isang oras na ay wala parin si Jase.


Saglit niyang ipinikit ang kaniyang mga mata at hindi mapigilan ang sarili na isipin na hindi ata talaga magandang ideya ang pagstay sa kumpaniya na iyon. Dahil sa pagpikit na iyon ay hindi napansin ni Rob ang pagparada ng isang magandang kotse hindi kalayuan sa kaniya.

Saturday, September 5, 2015

Against All Odds 3[19]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Masugid na pinapanood ni Jase ang kaniyang dating kasintahan na si Ian habang masugid naman nitong pinapanood ang kanilang executive assistant na magpresent ulit sa harap ng mga board members. Alam niyang hindi malayong mapaibig ni Rob ang kung sino man at kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang mapagtanto niya na ang pagtitig na iyon ni Ian sa kaniyang dati ring kasintahan na si Rob ay higit pa sa paghanga.


I'll have Rob as my executive assistant.” bungad ni Jase pagkatapos na pagkatapos ng presentation ni Rob.

Against All Odds 3[18]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nagtama ang tingin ng dalawa. Hindi maikakaila ang gulat sa mukha nila pero ilang saglit lang tumagal ang tinginan na iyon dahil agad na iniwas ni Rob ang tingin niya mula sa mga magagandang mata na iyon. Mabilis na yumuko si Rob at pinulot ang mga gamit na nabitawan. Patuloy parin siya sa pagtitig kay Rob at naputol lang iyon nang makarinig siya ng marahang paghagikgik sa kaniyang tabi.


The klutz over there is Rob my executive assistant and business advisor.” saad ni Ian sa impormal na pagpapakilala na iyon habang naglalakad papalapit sa upuan na inihanda para sa kanila pero nang mapansin ni Ian na tila ba napako parin siya sa kaniyang kinatatayuan ay muli nitong tinawag ang kaniyang pansin.

Monday, July 20, 2015

Against All Odds 3 [17]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga habang nagaantay sa napakatigas na gang chair ng LAX. Kakababa niya lang ng telepono, katatapos lang nila ng kaniyang business partner magtalo sa telepono. Saglit siyang nagpakawala ng isang matipid na pagiling. Nitong mga huling buwan ay hindi na sila nagkakasundo ng kaniyang business partner, ito ay marahil dahil din sa hindi nila magandang paghihiwalay bilang magkasintahan. Sa sobrang hindi nila pagkakasundo ay nagpasya na nga ang kaniyang business partner at dating karelasyon na ibenta na ang kanilang nagsisimula ng maging matagumpay na business at umuwi na ng Pilipinas at doon magsimula muli.


Magsimula ng hiwalay.

Against All Odds 3 [16]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Hindi mapakali si Rob, matagal tagal na siyang iniwan ni Star sa loob ng opisinang iyon ni Ian, nakangiti ang batang may ari ng kumpaniya na iyon habang tumatango-tango habang binabasa ang kaniyang resume. Si Ian ang may ari ng kumpaniya na iyon si Ian na may ilang oras lang ang nakakaraan ay kausap niya, ang lalaking hindi niya alam ay nilalait na pala niya. Sino nga ba kasing makakapagsabi na ang nakangiti at batang batang lalaki na iyon na kumausap sa kaniya ang may ari ng kumpaniya na iyon ang may ari ng kumpaniya na nilait lait niya.

Tingin ko gusto lang magyabang nung may-ari nung building. A person who’s always over the top tapos pinagyayabang yung kung ano ang meron siya.”

Thursday, June 18, 2015

Against All Odds 3[15]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Dahan-dahang binuksan ni Rob ang kaniyang mga mata nang makaramdam siya nang tila ba marahang panunundot sa kaniyang tagiliran. Maski nasanay na ang kaniyang mga mata dahil sa matagal na niyang pagkakamulat ay malabo parin ang kaniyang paningin. Magiisang taon ng pinabayaan ni Rob ang kaniyang sarili, kung noon ay nakukuwa niya pang bumili ng magagandang klase ng contact lens ngayon ay magandang klase ng salamin na lang ang kaniyang binili hindi dahil salat na siya ngayon sa pera kundi dahil para sa kaniya ay wala na siyang dahilan pa para gastusan ang sarili.


Wala na siyang dahilan para gayakan ang sarili.

Against All Odds 3[14]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Miya’t miya tumitingin sa kaniyang telepono si Rob. Wala pa kasing text si Jase sa kaniya, ayaw naman niya itong i-text at baka kasi sabihin ay masyado siyang clingy. Hindi narin naman bago sa kaniya ang hindi agad pagtetext sa kaniya ni Jase, minsan kasi ay abala rin ito sa restaurant o kaya naman sa ibang bagay pero hindi niya parin maiwasang isipin na kulang parin ang kaniyang araw habang walang text sa kaniya si Jase.


Habang nagsasalita si Ace sa harapan ng projector ay sumulyap pa saglit si Rob sa kaniyang planner, doon ay naka-tape ang note sa kaniya ni Jase noong umagang iyon. Hindi niya mapigilang mapangiti.

R,
Last night was great.
J.

Thursday, May 21, 2015

Against All Odds 3[13]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

                Tahimik na pinapanood ni Jase si Rob na mahimbing na natutulog sa kaniyang tabi. Napakapayapa ng mukha nito, tila ba mas lalo pang umamo ang mukha nito ngayon habang tulog ito kesa sa tuwing gising ito, tila rin ba hindi ito napagod sa pinuntahan at sandamakmak na ginawa nila kahapon. Hindi mapigilan ni Jase ang abutin ang makinis na mukha ni Rob lalo na ang i-trace ang mapupulang labi nito, napangiti si Jase nang maalala niya pagnguso ni Rob kagabi matapos silang manood ng hot air balloon display.


“I want to play at the fair.”

Wednesday, April 15, 2015

Against All Odds 3[12]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

            Hindi parin alam ni Rob kung bakit asa harapan niya ngayon si Jase, madalas kasi kapag nagpapasimuno ito ng blind date ay sinusundo siya nito at ihahatid hanggang sa parking lot ng restaurant at hindi kailanman na mas nauna pa ito sa kaniya kaya naman ang maabutan niya ito na tila ba iniintay siya ay talaga namang nakapagpalito sa kaniya.


“Jase, bakit ka nandito? Sino yung ka-date ko?” tanong ni Rob kay Jase na tila ba katatapos lang na titigan siya at nagulat pa nga.


“Ahhh---uhhhhmmm--- ako yung ka-date mo, Rob.” kamot ulo at pautal-utal na saad ni Jase na lalong nakapagpataka kay Rob.


            Saglit pang natigilan si Rob, iniintay niya na sabihin ni Jase na “Joke lang” sa ilang beses niyang umasa kay Jase at na-disappoint dito ay di na hinayaan pa ni Rob ang kaniyang sarili na umasa na totoo ang sinabi nito at sa halip nga na umasa tulad ng mga naunang pagkakataon ay hindi napigilan ni Rob ang magpakawala ng isang sarikastikong tawa. Ngayon si Jase na ang naguluhan. Walang nakakatawa sa kaniyang sinabi pero patuloy parin sa pagtawa si Rob at tila ba ayaw parin nitong maniwala na siya nga ang ka-date nito kaya umiiling iling pa ito.


“Shut up, Jase---” simula ni Rob pero hindi na narinig pa ni Jase ang mga sumunod na sinabi ng nauna dahil napako na lang ang kaniyang isip sa naunang sinabi ni Rob.


“Pinapa-shut up niya ba ako?” tanong ni Jase sa kaniyang sarili.


“---so where is the sorry ass you fixed a date with me?” pagtatapos ng mahabang sinabi ni Rob na hindi parin inintindi ni Jase.


“Did you just tell me to shut up?” dikit noong tanong ni Jase kay Rob na nakapagpatigil dito.


“Well---”


“Di ka naniniwala na ako ang ka-date mo?” naiiritang tanong ni Jase kay Rob na ikinatameme ng huli dahil iniisip niya na ito pa ang may ganang mainis gayong siya naman itong nantri-trip.


“Hay nako Jase tigilan mo nga ako, ayan ka nanaman eh!” singhal ni Rob sabay lakad palabas ng restaurant.


“What the hell?!” inis na inis na saad ni Jase kay Rob sabay sinundan ito palabas ng restaurant.


“Where the fuck do you think you're going?! That was a very expensive reservation there!” singhal ni Jase kay Rob nang makalapit siya ng sapat dito habang mabilis itong naglalakad palayo.


“Palayo sayo!” singhal pabalik ni Rob.


“What the fuck did I do?!” inis na inis na saad ni Jase sabay hinawakan ng mahigpit ang braso ni Rob at pilit itong pinaharap sa kaniya. Eto siya at inilalatag na kay Rob ang kaniyang nararamdaman at tinatalikuran lamang siya nito ng tinatalikuran. Tumigil sila ngayon sa halos bakanteng malawak na parking space ng restaurant.


            Nagulat si Jase sa kaniyang nakita pagkaharap na pagkaharap ni Rob sa kaniya. Taliwas na taliwas ito sa kaniyang inaasahan. Lahat ng nangyayari ngayong gabi ay taliwas sa kaniyang inaasahan. Sa pagkakakilala niya kasi kay Rob ay inaasahan niyang magtatatalon ito sa kaniyang harapan lalo pa ngayon na alam niya sa kaniyang sarili na may gusto siya dito, na inihahain niya ang kaniyang sarili upang maging true love nito. Kitang kita ni Jase ang pangingilid ng luha ni Rob. Kitang kita niya hindi lang inis kundi pati galit sa mukha nito. Kitang kita niya na nasasaktan ito. Inabot niya ang baba nito at pilit na itinapat ang tingin nito sa kaniyang tingin.


“Hey what's wrong?” mahinahon ng tanong ni Jase kay Rob.


“I want you to stop doing this!” mainit na balik ni Rob.


“Stop doing what?!” muling naiinis na tanong ni Jase dahil hindi nanaman niya muli maintindihan ang ikinakagalit ni Rob.


“This! Yung pagpapapaasa mo sakin---” sigaw na pabalik ni Rob na ikinatameme ni Jase.


“---One minute umaarte kang parang hahalikan mo ako tapos bigla kang lalayo na parang kinukuryente kita, na parang may nakakahawa akong sakit. Ilang beses na yan, Jase and I can't take it anymore. Nung nasa CCP tayo---I---I thought hahalikan mo ako, I thought you're going to say that you like me too, instead you dished out another verse from your fucking mind about how true love exist and that I shouldn't stop looking for my true love. Ngayon eto ka nanaman, sasabihin mo ikaw ang date ko and then what?! Mamaya tatakbo ka nanaman at ipapamukha mo nanaman sakin na napakatanga ko?! Damn it Jase!” pagtatapos ni Rob sabay talikod mula kay Jase na gulat na gulat sa mga sinabi ni Rob.


“Hindi kita pinapaasa!” balik naman ni Jase upang depensahan ang sarili mula sa mga sinabi ni Rob


“Ah talaga so anong tawag mo pala sa ginagawa mo? Naglalaro?!” natahimik si Jase, nasaktan sa sinabing ito ni Rob pero alam naman niyang wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili dahil ito nga marahil ang ipinapakita niya kay Rob sa tuwing nalilito siya sa kaniyang nararamdaman kaya naman minabuti niyang ipaliwanag na kay Rob ang nangyayari.


“Nalilito ako, Rob---” mahinahong saad ni Jase na siyang nakapagpatahimik naman kay Rob. “---this is all new to me. This is nothing like what Aaron and I had. Ang alam ko lang is, gusto kita. Gusto kitang kausap, gusto kitang lagi kasama, gusto ko lagi kitang nakikita---” nangingiting pagamin ni Jase na siyang nakapagpabilis ng tibok ng puso ni Rob.


            Wala siyang masabi o walang ibang pumasok sa kaniyang isip kundi ang ideyang gusto siya ni Jase. Gusto rin siya ni Jase. Tila nawalan ang kaniyang mga kalamnan ng kakayahang gumalaw at tila ba lumiit ang kaniyang mga baga dahil parang konti na lang ang hangin na kaya nitong punuin.


“I-I like looking into your eyes. I like seeing you smile. I like making you smile. I like your laugh especially when I'm the one who's making you laugh---” simula ulit ni Jase pero habang parami ng parami ang kaniyang inaamin kay Rob ay lalo niyang hindi makita sa mukha nito ang pagiging kumbinsido na siyang ikinafrustrate naman niya. “I like you.” pagtatapos ni Jase na tila ba sumusuko na sa pangungumbinsi kay Rob.


“Every time I set you up on dates and you're actually having a good time with the asshole I set you up with---” umiiling pero nangingiti ding saad ni Jase na tila ba ngayon niya lang din nare-realize ang kaniyang mga sinasabi “---hindi ako mapakali. I want to barge in and take you from them and then hug you tight. G-gusto ko ako lang ang kinakausap mo tulad nung pakikipag-usap mo kay Paolo, nung nakita ko yun I felt-- I f-felt---” di matapos na saad ni Jase, iniwas niya ang kaniyang tingin mula kay Rob at kumunot ang noo.


“Jealous?” pabulong na pagtatapos ni Rob kay Jase na tila ba noon niya lang ulit nadiskubre na nakakapagsalita siya.


            Muling isinalubong ni Jase ang kaniyang tingin sa tingin ni Rob na tila ba umaasa na tama ang kaniyang sinabi sa nais niyang sabihin. Muli nanamang narealize ni Jase na iyon nga ang kaniyang naramdaman, na tama nga si Rob kaya dahan dahan siyang tumango.


“Kaya mo ba kami sinundan nung hinatid niya ako sa bahay?” tanong ni Rob kay Jase na muli na lang tumango.


            Iniwas ni Jase ang kaniyang tingin mula kay Rob at wala sa sariling napakamot sa ulo. Iniwas niya din ang kaniyang tingin mula sa mapagmatyag na matang iyon ni Rob dahil naramdaman niyang tila ba umiinit ang kaniyang mga pisngi at alam niyang namumula na ito dahil sa naalala niya ang kaniyang mga ginawa noong gabing iyon. Pero sa kabila nito ay kinumpirma parin niya na tama ang sinabing iyon ni Rob. Wala sa sarili niyang nilaro gamit ng kaniyang paa ang isang bato na malapit sa kaniyang kinatatayuan na tila ba isang bata na hindi alam kung ano ang kaniyang dapat i-asal kaya naman nagulat na lang siya nang maramdaman niyang biglang may bumalot sa kaniyang katawan.

“Tanga mo talaga, Jase!” singhal ni Rob habang pahigpit ng pahigpit ang yakap nito sa huli.

            Saglit pang natigilan si Jase pero hindi nagtagal ay hindi narin nito napigilang mapangiti at dahan-dahang ibalot sa bewang ni Rob ang kaniyang mga malalaking braso at hinila pa ito lalo palapit sa kaniya na nagtulak kay Rob na isandal ang kaniyang ulo sa malapad na balikat ni Jase.


“I like you too, Jase. I like you too.”

000ooo000

“So how's the restaurant?” tanong ni Rob kay Jase habang nasa isa nanaman silang date. Halos araw araw na ang mga ito kung lumabas simula noong aminin ni Jase na may gusto rin ito sa nauna mag da-dalawang buwan na ang nakakaraan.


            Biglang natigilan si Jase. Pasimple niyang tinignan si Rob na mabuti na lang ay abala sa pagtingin sa menu ng restaurant na iyon dahil kung hindi ay malamang hindi makakaligtas dito ang pangamba sa kaniyang mga mata. Muli niyang iniwas ang tingin dito at nagsinungaling.


“Good. The restaurant is doing good.” kahit pa taliwas dito ang totoong lagay ng restaurant.


            Ginagamit na ni Jase ang pera na kaniyang inipon noon upang pambayad sa kaniyang ni-loan dahil hindi naman kumikita talaga ang restaurant na kaniyang binuksan pero kahit pa ganun ay hindi niya parin makuwang sabihin ito kay Rob, pakiramdam niya kasi ay solo lang niya dapat ang problemang ito, na bilang may mayari ng establishimento na iyon ay hindi na kailangang problemahin din ni Rob ito.


“Ready to order?” singit ng waitress na siyang ikinatuwa ni Jase ng palihim at dahil nga doon ay natapos na ang usapan na pilit iniiwasan sa ngayon ni Jase.


            Halos nawala na sa isip niya ang business, ang pangako niya sa kanyang ina na gagawa siya ng kaniyang sariling kabuhayan kahit pa wala na si Aaron sa kaniyang buhay, nawala na sa kaniyang isip ang kaniyang pangako sa sarili dahil aminin man niya sa kaniyang sarili o hindi ay na kay Rob na ang kaniyang pansin.


            Sa loob ng magdadalwang buwan nilang laging magkasama ay hindi maikakaila ni Jase na mas lalong lumalalim ang kaniyang nararamdaman para kay Rob, lagi niya itong gustong pangitiin, lagi niyang gustong idampi ang kaniyang mga labi sa labi nito, lagi niyang gustong hawakan ang kamay nito.


“Beef pepper rice and a glass of bottomless iced tea---” simula ni Rob pero agad siyang natigilan nang maramdaman niya ang mahigpit na paghawak ng kamay ni Jase sa kaniyang kamay.


            Dahan-dahang itinuon ni Rob ang kaniyang tingin kay Jase. Naabutan niya itong namimili parin ng kaniyang i-o-order, binabasa ang mga nakalagay sa menu pero may nakaplaster itong matamis na ngiti sa mukha na siyang ikinangiti niya rin at walang dudang ikinamula ng kaniyang mga pisngi. Itong mga ganitong mga simpleng pagpapakita ni Jase sa kaniya ng ka-sweet-an ang siyang lalong nakakapagpa in-love sa kaniya dito, alam ni Rob na masyado pang maaga upang sabihin na in love na siya kay Jase pero hindi niya mapigilan ang sarili. Ito ang matagal na niyang iniintay at siguradong sigurado na siya na hindi na niya kailangan pang magintay pa.


“Make that two. I'll have what he's having.” nakangiting saad ni Jase sa waitress na siyang gumising  kay Rob.


“Soo I'm planning---” simula ulit ni Jase nang makatalikod na ang waitress. Hindi mapigilan ni Rob ang lalong mapangiti. Kasabay nang kaniyang matamis na pagngiting iyon ay ang tila ba pamumugad ng mga paru-paro sa kaniyang tiyan at paninikip ng dibdib dahil sa kaniyang sobrang tuwa.


            Iyon ang nagagawa sa kaniya ng simpleng pagngiti ni Jase.


“---hindi ka nanaman nakikinig.” sita sa kaniya ni Jase na siyang gumising kay Rob.


            Napailing na lang si Rob nang makita niyang parang bata na humahagikgik si Jase.


“Kakatitig sayo.” sabi ni Rob sa kaniyang sarili, bagay na muling nakapagpailing sa kaniya.


“Sabi ko may pupuntahan tayo after this.” nakangiti paring saad ni Jase sabay iniwas ang kaniyang tingin kay Rob.


“Saan?” tanong ni Rob habang pinipigilan ang kaniyang sarili na ma-excite.


“Basta.” balik naman ni Jase. Umiling na lang ulit si Rob, pilit pinigilan ang sarili na kulitin si Jase habang nagse-serve ng kanilang mga inorder ang waitress.

000ooo000

“It's traffic.” walang ganang saad ni Rob sa naiinis na ding si Jase habang nasa ikatlong oras na nilang nakaupo sa loob ng sasakyan.


“I know.” iritableng saad ni Jase.


            Hindi nakaligtas ang tonong ito ni Jase kay Rob kaya naman awtomatiko nitong itinuon ang tingin kay Jase. Hindi napigilan ni Rob ang mapangiti nang makita niyang parang bata na tinotoyo, nakanguso ito at halos idikit na ang mukha sa manibela, hindi nagtagal ay napatawa na si Rob ng malakas na ikinakuwa ng pansin ni Jase na nadadala na sa pagtawa na iyon ni Rob.


“What?!” nangingiti pero pigil paring tanong ni Jase kay Rob na patuloy lang sa pagtawa.


“Yung mukha mo kasi--- para kang bata na hindi binigyan ng candy.” sagot naman ni Rob sa pagitan ng pagtawa. Hindi narin napigilan ni Jase ang mapangiti at nahihiyang napakamot sa kaniyang batok.


“It's just that---haist---” simula ni Jase na pinakinggan namang mabuti ni Rob. Hindi nakaligtas ang pamumula ng pisngi ng nauna habang idinadaretso ulit ang tingin sa daan bago muling paandarin ang sasakyan.


“I-I want everything to be special.” pabulong na pagtatapos ni Jase na ikinangiti lalo ni Rob. Hindi niya mapigilan ang kiligin sa sinabing ito ni Jase kahit pa dinig na dinig niya din sa boses nito ang hiya.


            Wala sa sariling hinalikan ni Rob si Jase sa labi nang muling tumigil ang sasakyan dahil sa pagcongest ng mga sasakyan sa lugar na kanilang pupuntahan.


“Di mo na kailangang pilitin. Every moment I spend with you is already special.” pabulong din dahil sa hiyang saad ni Rob nang ihiwalay na niya ang kaniyang labi sa mga labi ni Jase.


            Hindi mapigilan ni Jase ang magpakawala din ng isang matamis na ngiti.

000ooo000

            Hindi mapigilan ni Rob ang magtaka nang mapansin niya ang mga tao sa kanilang paligid na nagmamadaling naglalakad palayo sa kanila, hindi rin ito nakaligtas kay Jase na agad na nagplaster ng isang magiliw na ngiti sa mukha nito. Dahil sa traffic ay halos nakalubog na ang araw nang makaparada sila at dahil sa dami ng tao kaya medyo nahirapan din sila sa paghahanap ng pagpaparadahan.


“Andaming tao. Baka mawala ako.” biro ni Rob kay Jase na sinisigurong naka-lock ang pinto ng kaniyang sasakyan. Napahagikgik si Jase sa sinabing ito ni Rob pero maliban doon ay para kasi ring bata si Rob na halatang pinipigilan ang excitement.


            Puno ng buhay ang mga mata ni Rob, hindi parin nawawala ang ngiti nito sa mukha kahit pa hindi niya parin sinasabi ang gagawin nila sa lugar na iyon, gusto niyang abutin ang mukha nito at ilapit sa kaniyang mukha at isalubong ang mga nakangiting labi na iyon sa kaniyang labi pero pinigilan niya ang kaniyang sarili at pinagkasya nalang niya ang lahat ng kaniyang gustong gawin sa simpleng paghawak sa kamay nito. Nang maramdaman ni Rob ang pagbalot ng kamay ni Jase sa kaniyang kamay ay gusto niya pa muna itong titigan at itatak sa kaniyang isip ang paghawak na iyon ni Jase sa kaniyang kamay pero marahan na siya nitong hinila papunta sa lugar kung saan papunta din ang mga tao sa kanilang paligid.


            Nasa isang malaking open space sila, hindi maikakaila na isa iyong paliparan para sa mga maliliit na eroplano. Maayos ang ginawa ng mga organizers ng event na iyon simula parking, entrance at espasyo kung saan idadaaos ang mga activities. Maayos ding nakahilera ang mga tindahan ng kung ano ano sa gilid ng maluluwag na daanan kaya hindi ito nakakaistorbo sa mga taong paroon at parito.


“Wow.” hindi naiwasang sabihin ni Rob na hindi nakaligtas kay Jase na lalong napangiti.


“You haven't seen anything yet.”


“Parang pyesta lang.” nakangiti at parang bata na palingalingang saad ni Rob na lalong ikinangiti ni Jase.


            Nang makalapit sila sa lugar kung saan nagkukumpulan ang mga tao ay biglang nabitiwan ni Jase ang kamay ni Rob. Hinihila niya pa kasi ito pero agad na napatigil si Rob at napako sa kaniyang kinatatayuan. Mabilis na humarap si Jase kay Rob, nakita niyang nakanganga pa ito sa sobrang pagkamangha, hindi mapigilan ni Jase ang mapangiti lalo.


“Halika lapit tayo!” parang batang excited na saad ni Jase sabay hatak ulit sa kamay ni Rob, tila naman nagising si Rob sa ginawang ito ni Jase. Madami ang nainis kay Jase nang isiksik niya ang kaniyang sarili sa pagitan ng madaming tao. Hindi naman nagaksaya ng panahon si Rob na humingi ng tawad sa mga ito.


“Jase!” singhal ni Rob kay Jase upang sabihin dito na magdahan-dahan lang pero hindi siya pinansin nito at tuloy tuloy lang ito sa pagsingit.


“Sorry po...” paghingi ng paumanhin ni Rob sa kaniyang katabing matanda na halos mabuwal sa ginawa ni Jase na pagtabig dito pero hindi na niya ito natapos nang biglang humarap sa kaniya si Jase na tila ba isang batang excited na ipagyabang ang kaniyang bagong laruan.


“Look!” saad ni Jase sabay turo sa kanilang harapan. Sa ikalawang pagkakataon sa araw na iyon ay napako siya sa kaniyang kinatatayan at muling napanganga.


“Whoah.” saad ni Rob na nakapagpatango kay Jase. Sa harapan nila ang naglalakihang mga lobo na kasalukuyan pa lang na pinapalobo ng mainit na hangin. May iba’t ibang hugis at laki ang mga ito, may mga lobong hugis hayop at may mga lobong hugis tao na talaga naming nakamamangha para sa mga taong unang beses palang nakakapanood ng ganun. Inilabas ni Rob ang kaniyang telepono at tulad ng ibang mga nandon ay kinuwanan niya ang mga lobo lalo na ang mga tila ba ilang saglit na lang ay lilipad na ng litrato.

“C’mon!” saad nanaman ni Jase sabay hila nanaman kay Rob palayo naman sa mga lobo.

“Where are we going?!” tanong naman ni Rob kay Jase habang lilingalinga sa mga lobo sa kaniyang likuran.

“Dito tayo.” saad ni Jase sabay upo at hinila naman si Rob paupo din sa kaniyang tabi. Ganito din ang ginagawa ng mga tao sa kanilang paligid, kaniya kaniya na ang pagupo ng mga ito sa malawak na damuhan.


            Tuluyan ng dumilim ang kalangitan pero hindi dumidilim ang paligid dahil habang dahan-dahang umaangat ang mga lobo mula sa lupa ay nagsipagbukas ang ilaw ng mga lobo mula sa loob na siyang lalong nagbigay buhay sa mga ito.


“Wow.” saad ni Rob na nakakuwa ng pansin ni Jase, itinuon niya ang kaniyang tingin kay Rob at pinanood ang tuluyang pagbalot ulit ng pagkamangha sa mukha nito.


            Ngayon siya naman ang namangha. Hindi niya mapigilang isipin kung gano siya kaswerte. Natigilan si Rob sa panonood ng mga naglalakihang lobo at itinuon ang kaniyang pansin kay Jase na masuyong nakatingin parin sa kaniya. Saglit na nangunot ang noo ni Rob saka napangiti habang nakikipagtitigan kay Jase.

“Were you watching me?” nangingiting tanong ni Rob kay Jase.

“Yes.” Matipid na pagamin ni Jase na nakapagpabilis ng tibok ng puso ni Rob, hindi parin nila pinuputol ang pagtititigan nilang dalawa kaya’t kitang kita ni Rob ang sinseridad sa sinabing ito ni Jase. Walang naisagot si Rob sa sinabing ito ni Jase kaya hindi nagtagal ay inalis na ng huli ang kaniyang tingin kay Rob. Ngayon si Jase naman ang tinitigan ni Rob.

“Jase---” tawag pansin ni Rob kay Jase.

“Hmmm?” si Jase habang masuyo paring nakatingin sa naglalakihang lobo.

“I think I’m in love with you…” pabulong na saad ni Rob na kumuwa sa pansin ni Jase. Binalot ng katahimikan ang dalawa.

“---Is—is that OK?” pagtatapos ni Rob.


Itutuloy…
Against All Odds
3[12]

By:Migs

Friday, January 30, 2015

Against All Odds 3[11]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi mapigilan ni Jase ang kaniyang mga ngiti na dahan dahang mawala sa kaniyang mukha habang palakas ng palakas ang paghagikgik ni Rob sa kaniyang tabi. Kaaabot niya lang dito ng isang baso na puno ng kwekwek at tokneneng, nung una ay nagulat pa ito at tumitig sa isang basong iyon saka dahan-dahang ibinalik ang tingin kay Jase at nagsimulang humagikgik.

Saturday, January 3, 2015

Against All Odds 3[10]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nakausli ang nguso ni Jase habang nakatingin sa pwesto nila Rob at Pao. Pinigilan niya ang sarili niya na ubusin ang lahat ng beer sa bar na iyon dahil magda-drive pa siya kaya nagkasya na lamang siya sa pagngi-ngitngit sa isang sulok habang pinapanood sila Rob at Pao magbulungan, magtawanan at maglandian. Ilang beses pang sumagi sa kaniyang isip kung bakit niya nararamdaman ang inis na iyon gayong kanina lamang nang pumasok si Rob sa bar na iyon ay hindi siya magkamayaw sa pag-ngiti pero ang pagsagi na ito ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag sa kaniyang isip ay agad ding matatabunan ng pakiramdam ng inis.

Against All Odds 3[9]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nakasimangot na lumabas si Rob sa isa nanamang mamahaling restaurant galing sa isa nanamang date na sinet-up ni Jase. Dikit kilay at kunot noong binuksan ni Jase ang kaniyang sasakyan upang papasukin si Rob na nangingilid na ang luha. Pabalang na ibinagsak ni Rob ang kaniyang sarili sa passenger seat at tila ba gustong gusto ng sumigaw sa inis, galit o dahil sa frustration, hindi alam ni Jase. Tatanungin na sana ni Jase kung ano ang nangyari dito nang bigla itong magsalita.


It doesn't exist.”