Sunday, September 22, 2013

Against All Odds 2[epilogue]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


After 10 years
Hindi napigilan ni Mike na balutin ng kaniyang mga kamay ang makinis na kamay na iyon ng kaniyang katabi habang nakatingin sa isang kwadradong bato malapit sa kaniyang paanan na napapalibutan ng damo, malawak na lupain at may panaka-nakang malalaking puno. Hindi niya akalain na muli siyang makakaramdam ng ganitong saya matapos ang ilang taon. Iniwas niya ang kaniyang tingin mula sa pangalan na nasa kwadradong bato na iyon at itinuon ang kaniyang tingin sa maamong mukha ng kaniyang anak na mukhang malalim din ang iniisip.


I told her to come here before the wedding.” naka ngiting pakikipag-usap ni Mike sa kwadradong bato na miya mo sasagutin siya ng pangalan ng taong nakalibing doon.

Against All Odds 2[57] BACK TO BACK TO BACK

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi mapigilan ni Dan na tititgan pa sandali ang labas ng apartment ni Ryan, apartment na naging tahanan niya sa loob ng ilang taon, tahanan na malayo sa pagiging isang tahanan, lugar kung saan marami siyang luhang iniluha, lugar kung saan siya tumigil ng matagal, matagal na nagpakatanga at ngayon, tahanan na siyang magpapalaya sa kaniya. Kung titignan ito ay tila isa lang itong pangakariwang lugar para sa ibang tao pero para kay Dan ay minsan niya itong itinuring na lugar kanlungan pero nang kamakailan lang ay itinuring niyang impyerno.

Against All Odds 2[56] BACK TO BACK TO BACK

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Maaliwalas na ang mukha ni Dan, sa pakiwari ni Mike ay mukha itong bumata ng ilang taon imbis na madagdagan ng isa pang taon ang edad nito matapos ang kaarawan, muli ng bumalik ang ugali nitong palangiti at palabati sa kung sino man ang makasalubong, wala naring makikitang bakas ng sakit o kaya naman pagsisisi sa mukha nito at tila ba sa tuwing gigising ito kada umaga ay nadadagdagan ang dahilan nito upang mabuhay.