Friday, March 28, 2014

Breaking Boundaries 2[14]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Tulad ng napagusapan nila ni Andy, ipinangako ni Dale na gagawan niya ng paraan ang mga sira sira na at nangangalawang na mga railings ng bintana sa pangalawang palapag ng bahay. Hindi magawang gayahin ng kaniyang mga tauhan ang eksaktong hugis ng mga ito, eksaktong laki at itsura kaya naman ang susunod na niyang planong gawin ay puntahan ang nagiisang lugar kung saan gumagawa pa ng ganong mga klaseng railings sa bintana.


Where are you going?” tanong ni Adrian kay Dale kasama ang kaniyang nakababatang kapatid na si Aaron na walang dudang maglalaro sana ng basketball nang makita nila si Dale na palabas na ng kanilang bakuran.

Wednesday, March 19, 2014

Breaking Boundaries 2 [13]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Nasa malalim paring pag-iisip si Dale. Kanina pa sana niya nais umuwi pero malakas parin ang ulan at alam niyang disgrasya lang ang aabutin niya kahit pa malapit lang doon ang tinutuluyan niya. Paulit-ulit na tumatakbo sa kaniyang isip ang huli nilang paguusap, tila isang lagari na ihinahati sa isang bakal ang tunog nito para sa kaniyang tainga at isang malaking bato na paulit-ulit na pumupukpok sa kaniyang puso.


Maikli lang ang sinabing iyon ni Andy pero para kay Dale ay nakakarindi ito na tila ba paulit-ulit itong sinasabi sa kaniya ng walang humpay.

Thursday, March 6, 2014

Breaking Boundaries 2[12]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Tila konti na lang ay uusok na ang ilong ni Andy dahil sa inis. Naiinis siya sa kaniyang sarili at naiinis din siya kay Dale. Naiinis siya sa kaniyang sarili dahil hinayaan niyang may maramdaman siya kanina habang nasa ER sila, naramdaman niyang nagseselos siya nang makita niya ang pag-aasikaso ng nurse na iyon na halatang may gusto kay Dale at naiinis siya kay Dale dahil alam niyang ipinapamukha pa nito sa kaniya ang hindi sinasadyang emosyon na iyon sa kaniya.