Friday, November 22, 2013

Breaking Boundaries 2[4]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi alam ni Andy kung ano ba ang kaniyang naisagot kasi hanggang ngayon ay abala parin siya sa pagtitig sa magandang ngiti ni Dale. Naguguluhan siya a biglaang pag-iiba ng usapan nilang dalawa, una kasi ay nasa pagtatalo pa nila ang kaniyang isip tapos bigla na lang nagaya ang huli ng date na talaga namang ikinalito niya. Biglang nawala lahat ng inis at galit sa pagbato ni Dale ng bola sa kaniyang sasakyan na ikinataka niya sa kaniyang sarili, hindi niya basta basta pinapalagpas ang pananakit sa kaniyang sasakyan kaya naman ang mabilisang pagkalma niya sa ginawa ni Dale ay katakataka na para sa kaniya.

Saturday, November 9, 2013

Breaking Boundaries 2[3]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Sisiw lang kay Dale ang kuwanin ang loob ng isang tao, ng isang babae pero ang kuwanin ang loob ng isang lalaki na katulad ni Andy ay hindi niya pa kailanman nagawa kaya naman hindi niya alam kung saan magsisimula at kung ano ang gagawin sa parusa at pustahan na iyon nila ng kaniyang pinsan. Iniisip kung ano marahil ang magiging daan upang magkalapit sila ng loob ni Andy, kung gaya ba ng mga babae na kaniyang naka-date noon ay makukuwa niya ito sa pakikipag-date sa mamahaling restaurant, pagbibigay ng isang malaking bungkos ng magagandang bulaklak o kaya naman isang kahon ng tsokolate.