Wednesday, February 27, 2013

Against All Odds 2[27]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Saglit na nagtama ang tingin ni Ryan at Bryan. Tila ba sa saglit na pagtititigan na iyon ay nakuwa na ng dalawa ang iniisip ng bawat isa. Nagaalangan silang pareho kung magandang ideya ba ang gagawin nilang ito, kung kakayanin ba ni Dan ang mga binabalak nila. Sa saglit din na pagtitinginan na iyon ni Ryan at Bryan ay pareho nilang hindi maikakaila na nakita nila ang pagaalangan sa mata ng bawat isa kaya nang hindi na niya matiis pa ay wala sa sariling sinabi ni Ryan ang bumabagabag sa kaniya loobin.

Tuesday, February 19, 2013

Against All Odds 2[26]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


“Kinasusuklam kita! Ipaparamdam ko sayo ang ginawa mong pananakit kay Dan!” singhal ni Ryan kay Melvin na siyang nakasandal parin sa pader kung saan siya marahas na sinandal ng huli sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak sa leeg nito. Kitang kita ni Melvin ang galit sa mga mata ni Ryan na nagtulak sa kaniya na makaramdam ng takot.


You almost fucking killed him! YOU. ALMOST. KILLED. HIM!” saad ni Ryan habang pahigpit ng pahigpit ang kaniyang hawak sa leeg ni Melvin sa bawat huling apat na salitang kaniyang binigkas.

Monday, February 11, 2013

Against All Odds 2[25]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Kinakabahan man ay masayang naglakad-lakad si Mike sa kaniyang opisyal na bagong skwelahan matapos niyang matapos ang pag-e-enroll. Nararamdaman niyang maganda ang kahihinatnan ng kaniyang pagaaral sa unibersidad na iyon. Saglit siyang tumigil sa gitna ng grounds at iginala ang kaniyang mga mata. Malaki ang open grounds nito, maraming malalaking puno na tila ba mas matatanda pa sa pinakamatandang istraktura doon na siyang nagbibigay ng sariwang hangin kahit sa kabila ng makapal na usok na nanggagaling sa mga sasakyan sa highway, ang paligid ng mga bulding at mga puno ay siya ring napapaligiran ng magagandang halaman at mga benches para sa mga mag-aaral.


Hindi napigilan ni Mike ang mapabuntong hininga. Tila ba matagal siyang nakulong sa isang kwarto na puno ng usok noon at dahil sa ginawang pagbuntong hininga na iyon ay parang napuno ng sariwang hangin ang kaniyang mga baga. Sariwang hangin ng pagbabago. Isang bagong simula.

Monday, February 4, 2013

Against All Odds 2[24]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi makapaniwala si Dan na matapos niyang takbuhan lahat ng kaniyang nakaraan ay ito ngayon si Melvin sa kaniyang harapan, si Melvin na isa sa mga pasimuno sa pambubugbog sa kaniya at nanggagatong kay Dave, Mark at Mike upang ipagpatuloy ang panghahalay sa kaniya noong nakalipas niyang kaarawan mag-iisang taon na ang nakakaraan. Ipinikit ni Dan ang kaniyang mga mata, iniisip na guni-guni niya lang ito, na hindi totoong nanlalamig ngayon ang kaniyang buong katawan, na hindi siya ngayon pinagpapawisan ng malamig, na hindi siya ngayon makagalaw mula sa kaniyang kinatatayuan...


Na walang Melvin na nakatayo sa kaniyang harapan ngayon na nagmamakaawa na kausapin niya.

Against All Odds 2[23]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nakapangalumbaba si Ryan malapit sa kinatatayuan ni Dan sa kanilang kusina habang pinapanood niya ang kamay nito sa paghahati ng mga kamatis na gagawin nitong sahog para sa nilulutong hapunan, pinapanood ang bawat pag-galaw ng mga daliri nito na miya mo makina dahil sa ganda ng presisyon. Wala sa sariling inabot ni Ryan ang kamay ni Dan, marahang inalis ang kutsilyo sa kamay nito at inilapit ang makinis at malambot nitong kamay sa kaniyang bibig at pinadampian ito ng kaniyang labi.