Friday, November 27, 2015

Against All Odds 3[27]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Dahan-dahang inangat ni Jase ang kaniyang tingin mula sa maliit na papel na inabot sa kaniyang ng towing service. Hindi siya makapaniwala na mabilis na pumapangit ang kaniyang araw, gusto niyang bayuutin ang papel at itapon ito sa nakangising mukha ng lalaking nag-tow ng kaniyang sasakyan pero hindi niya ito ginawa dahil alam niyang lalo lamang siyang mahihirapan at maha-hassle sa gagawin niyang iyon.

Against All Odds 3[26]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Dahan-dahang iminulat ni Jase ang kaniyang mga mata at hindi mapigilang mapangiti habang naguunat. Iyon na ang pinakamasarap na tulog niya matapos ang ilang buwan. Hindi niya mapigilang maramdaman ang pagiging kumpleto muli ng kaniyang buhay, bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman simula pa noong mawala sa buhay niya si Aaron. Hindi niya lubos maisip na muli siyang ngingiti matapos magising na tila ba excited siya na salubungin ang araw na iyon.

Thank you.” bulong na dasal ni Jase.

Muli siyang naginat at doon niya lang napansin na wala sa kaniyang tabi si Rob. Agad siyang napabalikwas at napabuntong hininga siya nang makita niyang asa may dining area sa hotel room nilang iyon si Rob, nakatalikod ito sa kaniya kaya naman alam niyang hindi nito alam na gising na siya.

Good morning.” bati ni Jase dito pero hindi ito sumagot.

Dahan-dahang bumangon si Jase at lumapit sa kinaroroonan ni Rob nang makaharap na niya ito ay mabilis na napalitan ng lungkot ang kanina lang ay napakasayang gising na iyon ni Jase. Akala niya matapos ang gabi na pinagsaluhan nilang dalawa ni Rob ay magiging malinaw na dito na mahal niya ito pero kung titignan niya muli ang luhaang mukha ni Rob ay maaaring kulang pa nga ang gabing pinagsaluhan nilang dalawa.

Rob what's---” tanong ni Jase sabay aabutin sana niya ang pisngi ni Rob upang pahiran ang mga luhang tumutulo galing dito nang iiwas ng huli ang kaniyang mukha.

I-I--- You were drunk. We did it because you were just drunk. No strings attached. No feelings involved, right?” lumuluha parin na tanong ni Rob kay Jase na miya mo naman tinadyakan ng kabayo sa dibdib sa sakit na naramdaman matapos ang pagtatanong na iyon ni Rob.


Rob--”

I-I mean. Tulad lang nung dati ito diba? Nung bigla kang nawala matapos nating--- matapos kong sabihin sayo kung gano ka kaimportante? Ganun lang din 'to diba? Lasing ka lang kagabi kaya may nangyari satin diba? Wala ka naman talagang nararamdaman sakin, si Ian naman talaga ang mahal mo diba? Siya ang gusto mo?” hayagan ng umiiyak na tanong ni Rob kay Jase na lalong naguluhan.

Against All Odds 3[25]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Tumutulo pa ang damit ni Rob at nagsisimula na siyang lamigin nang makarating siya sa kaniyang tinutuluyang apartment. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga, hindi parin makalimutan na muntik nanaman niyang sagut-sagutin ang kaniyang boss at muntik nanaman niyang ilagay sa alanganin ang kaniyang magandang trabaho ngayon, hindi niya lang talaga napigilan ang nararamdaman at kagustuhang sumaya kaya nai-isang tabi nanaman niya ang iba pang importanteng bagay tulad ng kaniyang trabaho.

Against All Odds 3[24]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi alintana ni Rob ang muli niyang pagbabago maski napapansin na ito ng lahat ng tao sa kanilang opisna. Muling bumalik ang kakaibang confidence nito na siyang muling nagdulot dito na mamayagpag sa larangan ng business. Walang maling desisyon. Walang lugi. Masaya ang lahat lalong lalo na si Jase na hindi mapigilang isipin na unti-unti ng bumabalik ang dating Rob. Para naman sa mga taong unang nakita ang side na ito ni Rob tulad ni Ian ay hindi rin niya maiwasang magalak. Iniisip nila na sa wakas, makalipas ang ilang buwan na pagtratrabaho doon ni Rob ay nagiging kumportable na ito.