Friday, September 19, 2014

Against All Odds 3 [3]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Hindi makuwang lapitan ni Rob si Jase habang pinapanood itong nakatitig sa kawalan. Nakita niya itong lumabas ng simbahan matapos itong tawagin ng ina ni Aaron upang ito naman ang mag bigay ng kaniyang eulogy. Nung una ay akala ng lahat na lalapit na ito sa pulpito at kukuwanin sa matandang babae ang mikropono pero laking gulat nilang lahat ng sa kalagitnaan ng paglalakad nito ay bigla itong tumalikod at naglakad palabas ng simbahan.


Hindi nakayanan ni Rob ang bulung-bululngan ng mga tao at ang paghagulgol lalo ng mga taong malapit kay Aaron, hindi nakayanan ni Rob na isiping nahihirapan ngayon si Jase tanggapin ang lahat lalong lalo pa ngayon na kung saan ang seremonyang ito sa loob ng simbahan ang tutuldok at mawe-mwersa sa kanilang lahat na tangapin na wala na talaga si Aaron kaya naman sinundan niya si Jase palabas din ng simbahan.


Akmang tatayo narin sana ang ina ni Jase at susundan ito sa labas ng marahan itong pigilan ni Cha sa pagtayo at tinignan ang naglalakad na si Rob palabas ng simbahan. Nakuwa naman ng ina ni Jase ang ibig sabihin ni Cha kaya marahan na lang itong tumango at nagpatuloy na lang sa paglalakad papunta sa pulpito upang siya na lang ang magbigay ng mga magagandang salita kapalit ng kaniyang anak.