Friday, July 25, 2014

Against All Odds 3[1]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Nagtagal pa saglit si Rob sa ospital kung saan niya isinugod si Aaron nang makita niya itong walang malay sa loob ng isa sa mga kwarto ng hotel na kaniyang pagmamayari, nagtagal siya dahil kahit papano ay gusto niyang makatulong sa mga naiwan ni Aaron. Hindi sanay ang mga ito sa lugar na iyon at iba sa mga ito ay hindi parin makausap at makapag-isip ng maayos dahil hindi parin sila makapaniwala na wala na ang kanilang pinakamamahal na anak at kaibigan.


We need to pay the bills before they release the bo---” natigilan na saad ng ina ni Aaron sa grupo ng mga taong andun na nagluluksa sa pagkamatay ng kaniyang anak, hindi siya makapaniwala na sa sariling bibig niya mismo muntik manggaling ang mga salitang magkukumpirma na patay na ang kaniyang anak.

Monday, July 7, 2014

Against All Odds 3[prologue]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nanlalabo ang kaniyang paningin, hindi niya mapigilan ang mga luha sa pagtulo mula sa kaniyang magkabilang mata, tulad ng mga luha ay wala din siyang kakayahang iwaglit mula sa kaniyang dibdib ang sakit na kaniyang nararamdaman. Hanggang ngayon ay hindi parin siya makapaniwala, hanggang ngayon ay iniisip niyang nagbibiro lamang ang mga tumawag sa kaniya, hanggang ngayon ay hindi parin siya naniniwalang mawawala na ang taong lubos na nagmahal sa kaniya...


Ang taong lubos na mahal niya...