Tuesday, January 29, 2013

Against All Odds 2[22]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Kahit mag-iisang oras ng nakahiga si Ryan sa kaniyang kama at kahit medyo napagod siya sa paglabas nila ni Dan nung gabing iyon ay hindi parin magawa ng kaniyang mga mata na sumara at mahimbing ng makatulog. Paulit-ulit kasing tumatakbo sa kaniyang isip ang magandang ngiti ni Dan, ang malalambot na kamay nito, ang boses nitong musika sa kaniyang pandinig at ang ugali nitong hindi papadaig sa kaniya sa tuwing sinisinghalan niya ito.

Thursday, January 24, 2013

Against All Odds 2[21]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi bago ang tagpong ito kay Ryan. Bago pa man sila magkakilala ni Ryan nung unang umaga na magkita sila nito sa sala ng kanilang apartment at nagising ito na nakadungaw silang dalawang magkapatid ay halos tumalon ito palayo sa kanila at sumandal sa pader, takot na takot at nagdadasal na wag nila itong sasaktan. Akala niya noong una ay umaarte lamang ito pero nang makita niya ang aktwal na panginginig nito ay hindi na siya nagdalawang isip na totoo nga ang takot na iyon at maaaring may masamang nangyari dito noon kaya ito nagkakaganoon.

Thursday, January 17, 2013

Against All Odds 2[20]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Wala ng nagawa pa si Dan kundi ang umiling habang pinapanood niya ang ubod ng tahimik na si Ryan, tahimik tapos naka-kunot ang noo at nakatitig sa malayo habang asa dyip sila pauwi na kala mo napakalalim ng iniisip. Pabiro nitong sinuntok ang malaking braso ng huli kung saan naman malungkot lang na ngumiti si Ryan atsaka ipinagpatuloy ang pagtitig sa malayo.


Baka may toyo nanaman.” sabi ni Dan sa sarili niya habang iniisip kung pababayaan niya ba ito sa pagtitig sa malayo o kung tatanungin niya kung anong bumabagabag dito. Mas nanaig ang kaniyang pagiging maaalalahanin kaya naman wala sa sarili niya itong tinanong.

Sunday, January 13, 2013

Against All Odds 2[19]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi napigilan ni Dan ang sarili na tanungin ang sarili. Natatandaan niyang ilang beses ng pahapyaw na sinabi sa kaniya ni Bryan ang maaaring tungkol sa sekswalidad ng kapatid pero ilang beses niya rin itong binalewala at ikinibit balikat. Sunod niyang tinanong sa sarili ay kung ano ang kaniyang dapat maramdaman sa nalamang ito at kung ano ang dapat niyang maging reaksyon.


What the hell is wrong with you?!” taas kilay na tanong ni Bryan sabay ikinumpas kumpas pa ang kamay,

Sunday, January 6, 2013

Against All Odds 2[18]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Hindi mapigilan ni Dan ang sariling pisngi sa pamumula nang makita niya ang namumulang pisngi ni Ryan habang nakayuko ito at nilalaro ng paa nitong naka chucks ang mga bato sa kinatatayuan nito, tila isang bata na nahihiya o isang batang may gustong hilingin. Hindi na napigilan pa ni Dan ang mapangiti.


Hi Bri!” bati pabalik ni Dan na agad ikina-angat ng tingin ni Ryan, iniisip na nagkamali lang siya ng rinig.

Tuesday, January 1, 2013

Against All Odds 2[17]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi na nagawa pang sumagot ni Dan. Ayaw niya kasing pumatol sa naka-inom kaya naman pinalagpas na lang niya ang tinototyo nanamang si Ryan. Muli siyang tumalikod dito at ipinagpatuloy na lang ang pagluluto ng shanghai, hindi nagtagal ay nakarinig na si Dan ng pagsinghap bilang tanda na hindi natuwa si Ryan sa kaniyang pagtalikod dito habang nag-uusap sila at hindi pagsagot sa tanong nito.


Hindi na nagulat pa si Dan nang marinig niya ang pabalang na pagbagsak ng pinto ng kwarto ni Ryan, kasunod ang ingay na tila ba may nagwawala sa loob ng kwarto nito. Hindi na ito bago pa kay Dan sapagkat alam niyang nasasagi lamang ni Ryan ang mga gamit na iyon kaya't nagkakalabugan, ilang beses na niya ito nasasaksihan kaya't di na siya nababahala pa na baka nasaktan si Ryan sa tuwing nangyayari ito.