Friday, January 30, 2015

Against All Odds 3[11]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi mapigilan ni Jase ang kaniyang mga ngiti na dahan dahang mawala sa kaniyang mukha habang palakas ng palakas ang paghagikgik ni Rob sa kaniyang tabi. Kaaabot niya lang dito ng isang baso na puno ng kwekwek at tokneneng, nung una ay nagulat pa ito at tumitig sa isang basong iyon saka dahan-dahang ibinalik ang tingin kay Jase at nagsimulang humagikgik.

Saturday, January 3, 2015

Against All Odds 3[10]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nakausli ang nguso ni Jase habang nakatingin sa pwesto nila Rob at Pao. Pinigilan niya ang sarili niya na ubusin ang lahat ng beer sa bar na iyon dahil magda-drive pa siya kaya nagkasya na lamang siya sa pagngi-ngitngit sa isang sulok habang pinapanood sila Rob at Pao magbulungan, magtawanan at maglandian. Ilang beses pang sumagi sa kaniyang isip kung bakit niya nararamdaman ang inis na iyon gayong kanina lamang nang pumasok si Rob sa bar na iyon ay hindi siya magkamayaw sa pag-ngiti pero ang pagsagi na ito ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag sa kaniyang isip ay agad ding matatabunan ng pakiramdam ng inis.

Against All Odds 3[9]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nakasimangot na lumabas si Rob sa isa nanamang mamahaling restaurant galing sa isa nanamang date na sinet-up ni Jase. Dikit kilay at kunot noong binuksan ni Jase ang kaniyang sasakyan upang papasukin si Rob na nangingilid na ang luha. Pabalang na ibinagsak ni Rob ang kaniyang sarili sa passenger seat at tila ba gustong gusto ng sumigaw sa inis, galit o dahil sa frustration, hindi alam ni Jase. Tatanungin na sana ni Jase kung ano ang nangyari dito nang bigla itong magsalita.


It doesn't exist.”