Tuesday, December 24, 2013

Breaking Boundaries 2[7]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Bumilis ang pagtibok ng kaniyang puso, bumabaw ang kaniyang paghinga, miya mo may nakabarang malaking bato sa kaniyang lalamunan, nahilo siya at unti-unting nag-i-itim ang kaniyang paningin matapos niyang makita ang layo ng damuhan na kanina lang ay kaniyang inaapakan mula sa kaniya ngayong kinatatayuan at nang makita niya ang lapit niya sa bughaw na kulay ng langit.


Hindi niya napansin na ang buo niyang katawan ay nagpapanic na, na umiikot na siya sa loob ng maliit na basket na iyon na tila ba naghahanap siya ng malalabasan o makakapag-patigil sa kaniyang kinatatakutan na iyon. Hindi niya napansin na maski ang tagapangasiwa ng lobo na kanilang sinasakyan ay natatakot nadin sa mga nangyayari at bayolente ng umaalog ang kanilang sinasakyan.

Tuesday, December 17, 2013

Breaking Boundaries 2[6]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Kunot noo na pinanood ni Dale si Allen na ligpitin ang gamit nito sa sala. Tila hindi makapaniwala sa pagiging bastos nito hanggang sa maalala nya ang kwentuhan nila kanina ni Andy habang naglalaro sila ng bowling. Hindi niya maintindihan kung bakit pero bigla siyang nakaramdam ng inis gayong hindi naman siya dapat apektado kung ano ang nangyayari sa buhay ni Andy dahil kung tutuusin ay ni hindi nga sila nito magkaibigan at ginagamit lang niya ito upang may patunayan sa sarili at sa kaniyang pinsan na si Jay.


You know your way out.” saad ni Allen kay Dale na gumising sa malalim nitong pag-iisip.

Tuesday, December 3, 2013

Breaking Boundaries 2[5]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Kung isang commercial model si Andy na siyang nage-endorso ng mga pagkain ay sigurado ni Dale na papatok ang pagkain na iyon. Nasa harapan niya ngayon si Andy na masuyong kumakain ng burger at fries na ibinebenta din sa Bowling alley na iyon, hindi natatakam si Dale pero napapamaang siya sa panonood kay Andy, Oo at may lumalagpas pang ketchup sa mga labi nito o kaya may sumasabit na piraso ng gulay sa mga ngipin nito pero hindi non napigilan si Dale na wala sa sariling panoorin ang huli.


Nabasag na lang ang kaniyang masuyong panonood kay Andy nang bigla itong tumayo habang ngumunguya pa, ipinahid ang mga kamay sa gilid ng pantalon, pumulot ng isang bola at pinagulong ito papunta sa mga pins na swabe namang nagtumbahan. Hindi mapigilan ni Dale ang mapailing habang pumapalakpak na ikinakuwa ng pansin ni Andy na masuyong nag-bow na miya mo isang performer sa isang teatro.