Thursday, December 29, 2016

Against All Odds 4[2]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. This story is intended for mature audience, it may contain profanity and references to gay sex; if these offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Against All Odds
Book 4 Chapter 2
By Migs

      Sa hindi na mabilang na pagkakataon ay hindi mapigilan ni Melvin na mamangha sa mga magagandang mata ni Ryan nang muli itong dumilat matapos ang mahabang tulog. Kulay light brown ito, mabibilog at maaamo, mga bagay na hindi pangkaraniwan sa mga pinoy. Ilang beses pang kumurap-kurap si Ryan na tila ba sinasanay ang kaniyang mga mata sa liwanag ng buong kuwarto. Hindi mapigilan ni Melvin ang mapangiti, hindi niya mapigilang ikumpara si Ryan sa isang sanggol na kagigising lang lalo pa nang matapos nitong kumurap-kurap ay binasa naman nito ang mapupulang labi at binukas-sara ang bibig na tila ba may nginunguya.

Sunday, December 11, 2016

Against All Odds Book4[1]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. This story is intended for mature audience, it may contain profanity and references to gay sex; if these offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

                Hindi siya makapaniwala sa kaniyang nagawa. Habang dahan-dahang dumudulas ang baril sa kaniyang kamay ay kasabay naman nito ang tila ba slow-motion ding pagbagsak ng duguang si Ryan sa kalsada. Siya, kasama si Mike, Dan at ang kaniyang kapatid na si Martin ay tila isinumpang maging mga estatwa at walang magawa kundi ang panoorin lang ang kanilang kasama na unti-unting bawian ng buhay dahil sa sobrang pagdurugo ng sugat nito.


Pinatay ko si Ryan.” Bulong niya sa kaniyang sa kaniyang sarili.