Saturday, August 31, 2013

Against All Odds 2[55]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Napamaang si Dan sa bumulaga sa pinto ng apartment ni Mike. Anduon ang iba't-ibng laki at itsura ng regalo. Hindi alam ni Dan kung nakatulog ba siya sa sasakyan ni Dave at nanaginip na siya ngayon, dahil ang note na nakalagay sa mga regalo na ngayon ay nasa kaniya na ngayong harapan ay pumapatungkol sa kaniyang kaarawan.


Happy 17th Birthday!” sabi sa isa habang ang pinakamalaki naman ay may nakalagay na “Happy 27th Birthday!”

Against All Odds 2[54]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Tinitigan ni Ryan saglit ang lalaki sa kaniyang harapan. Ngayon niya lang ulit ito nakitang galit na galit. Huli niya itong nakitang ganito ay noong gumagamit pa ito ng pinagbabawal na gamot at kung tutuusin ay mas natatakot siya dito ngayon dahil alam niyang may nagawa siyang mali na nalaman nito, natatakot siya hindi dahil sasaktan siya nito kundi dahil...


Natatakot siyang iwan siya nito.

Saturday, August 17, 2013

Against All Odds 2[53]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Saglit pang naguluhan si Dan sa sinabing ito ni Cha. Nangunot pa ang kaniyang noo at hindi ito nakaligtas kay Cha na agad ipinaliwanag ang kaniyang nais iparating. Sinulyapan niya saglit si Mike na binabalot parin ng pag-aalala ang buong mukha at nang masiguro na hindi nito naririnig ang pinaguusapan nilang dalawa ni Dan ay saka niya ipinagpatuloy ang pagpapaliwanag dito.

Against All Odds 2[52]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Hindi mapigilan ni Mike ang mapatawa ng malakas habang asa hapagkainan sila ni Dan at ng kaniyang anak na si Pauline. Nakakaanim na piraso na kasi ng pancake si Dan habang nagkukuwento ng kung ano ano at ang kaniyang anak naman ay manghang mangha at nakanganga pang pinapanood si Dan, walang dudang iniisip kung panong ka-possible na nakakakain ang isang tulad ni Dan ng ganung kadaming pagkain.


What?!” nagtatakang tanong ni Dan kay Mike habang pinapanood itong humalakhak sabay tingin kay Pauline na nakanganga paring nakatingin sa kaniya.

Thursday, August 8, 2013

Against All Odds 2[51]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Hindi nakaligtas kay Mike ang takot sa mukha ni Dan. Kitang-kita niya kung pano ito namutla, kitang kita niya kung pano nabura ang ngiti sa mukha nito at kung pano ito yumuko, walang pakielam sa sinasabi ng kaniyang kapwa duktor. Naramdaman nito marahil ang pagtitig at pagmamasid sa kaniya ni Mike kaya naman agad nitong sinalubong ang kaniyang tingin sa huli at pinilit ang sarili na ngumiti upang hindi nito mapansin ang bumabagabag sa kaniya.

Against All Odds 2[50]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Dahan-dahang ibinuka ni Dan ang kaniyang mga mata, sinasanay ito sa liwanag ng paligid. Puti ang mga pader, malinis, ibinaba niya ang kaniyang mga tingin at nakita niyang puting-puti din ang tela na siyang kumukumot sa kaniya, puti din ang tela ng kobre kama at pati narin ang kaniyang damit. Matagal na siyang hindi nakakaramdam nito. Walang sakit at walang pinuproblema. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang panaginip.


Isang magandang panaginip.