Wednesday, December 26, 2012

Against All Odds 2[16]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Kunot noong pinagmasdan ni Dan si Ryan habang naglalakad ito papunta sa sariling kwarto. Tumatak kasi sa isip niya ang magandang ngiti at tila musikang paghagikgik ni Ryan pero sa kabila nun ay hindi parin mapigilan ni Dan ang maguluhan lalo na ng bawiin ni Ryan ang pinakawalan nitong ngiti na tila ba ang ginawang iyon ay kaparu-parusa ng kamatayan. Hindi rin napigilan ni Dan ang maisip na baka lasing nanaman ito pero nang mapagtantong hindi naman ito amoy alak katulad ng mga nakaraang uwi nito na lasing ay nagkasya na lang siya sa pag-iisip ng...


Baka may topak nanaman.” saad ni Dan sa sarili saka tumuloy sa kusina at nagsimula ng magluto ng agahan.

Friday, December 21, 2012

Against All Odds 2[15]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Biglang napabalikwas si Bryan sa kaniyang kama nang bigla siyang makarinig ng isang impit na sigaw. Inabot niya ang bukasan ng ilaw sa tabi ng kaniyang kama, miya miya pa ay binalot ng liwanag ang kanilang kwarto ni Dan. Hindi ito unang beses na nangyari. Sa loob ng kalahating taon na pagsasama nila sa iisang kwarto ni Dan ay lagpas sampung beses na siyang nagigising ng mga impit na sigaw ng huli.

Against All Odds 2[14]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi alam ni Bryan ang gagawin. Hindi niya inakalang magiging ganito ang reaksyon ni Dan sa oras na sabihin niyang alam na niya ang tungkol sa nakaraan nito. Oo, karumaldumal ang nangyari dito noon pero ang hindi lang maintindihan ngayon ni Bryan ay kung bakit sila nilalayuan ni Dan at kung bakit ito nanlalamig sa kanila gayong hindi naman nila magagawa ng kaniyang kakambal ang ginawa ng mga dati nitong kaibigan dito.

Wednesday, December 12, 2012

Against All Odds 2[13]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Isang buong semester na ang lumipas. Nahihirapan man sa sabay na pagtratrabaho at pagaaral ay nagpupursigi parin si Dan. Hindi na nga niya hinayaan pang magkaroon ng pagkakataong saktan siya nila Bryan at Ryan. Umaalis siya ng tulog pa ang mga ito at umuuwi galing sa trabaho ng tulog na ang mga ito. Ilang beses din siyang sinubukang kausapin ni Bryan ngunit iniiwasan niya lang ito, hindi siya nagpapadala sa malungkot na itsura nito sa tuwing iiwasan niya ito, iniisip na ito lang ang paraan para hindi na siya muli pang magtiwala at hindi na muli pang masaktan.


Asshole!” singhal ni Bryan sa kaniyang kapatid sabay tulak dito matapos siyang muling iwasan ng nagmamadaling si Dan.

Sunday, December 9, 2012

TEASER


One straight guy.

One gay guy.

One bet.

One dare.

One ultimatum.

One month.

Could they break all the boundaries surrounding them and find that ONE TRUE LOVE?

BREAKING BOUNDARIES BOOK 2
SOON...

Friday, December 7, 2012

Against All Odds 2[12]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Halos mapaiyak siya nang makita niya kung magkano lamang ang kaniyang kinita. Tatlong libo mahigit para sa labing limang araw na pagbabanat ng buto, nilunok na lamang niya ang bigat ng loob na iyon, iniisip na ngayon ay may tatlong libo na siyang idadagdag sa kaniyang inipon para sa darating na pasukan. Bago siya tumalikod sa taong nagpapasweldo sa kaniya ay nginitian niya muna ito at nagpasalamat.


Marami mang dahilan upang magpalamon siya sa lungkot ay inisip naman niyang mas maraming dahilan upang siya ay patuloy na ngumiti.

Monday, December 3, 2012

Against All Odds 2[11]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Palinga-linga si Mike. Puno ng kaniyang mga kapwa magaaral ang gymanasium ng kanilang paaralan para sa kanilang pagtatapos. Masasaya ang mga ito, ang iba, katulad ni Mark ay dahil wala ng mga nakakairitang guro na magbibigay sa kanila ng assignments, tulad ni Dave ay wala ng uniform na mandatory na ipapasuot sa kanila, katulad ni Martin na umaasang makakapagsimula ulit siya ng bago sa kolehiyo at hindi na muli pang pasasaringan. Pero kabaligtaran ng kasiyahan ng mga ito ang nararamdaman ni Mike.