Friday, June 9, 2017

Strangers (short story)

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. This story is intended for mature audience, it may contain profanity and references to gay sex; if these offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Strangers
(Short story)
By Migs


            Dahan dahang iminulat ni Dylan ang kaniyang mga mata. Sinalubong ang mga ito ng madilim na paligid, tanging ilaw mula sa poste sa labas ng inuupahang apartment ang pinagmumulan ng malabong ilaw. Nakapaling siya sa kaniyang kanan kaya naman madali niyang naitinuon ang kaniyang tingin sa digital clock sa bedside table.


“2:00am” ang sabi sa kaniyang orasan.


Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang nagtayuan ang mga balahibo sa kaniyang braso at biglang namigat ang kaniyang dibdib. Hindi niya rin magawang magpalit ng pusisyon sa pagkakahiga. Hindi siya binabangungot at sigurado siya doon sapagkat nagagawa niyang marahang igalaw ang kaniyang paa.


“Shhh!”


            Lalong hindi nakagalaw sa kaniyang pagkakahiga si Dylan.


            Lalong namigat ang kaniyang dibdib.


Sigurado si Dylan na tunog iyon ng ahas. Isang ahas na ialng sandal lang ay maaari ng manuklaw. Sunod niyang naramdaman ay ang paglundo ng bahagi ng kama sa kaniyang likuran na tila ba may mabigat na kung ano ang humiga doon.

<--more>