Thursday, May 29, 2014

Breaking Boundaries 2 [19]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi alam ni Dale kung tatawa siya ng malakas o maaawa sa sarili dahil sa kaniyang sinapit sa kamay ni Andy. Kahit gaano pala kalaki ng kaniyang katawan ay hindi parin siya uubra kay Andy, naibalibag siya nito ng walang kahirap-hirap, sa sobrang lakas pa nga ng pagkakabalibag sa kaniya ni Andy ay hindi pa siya agad nakatayo mula sa sahig na kaniyang hinihigaan at hindi lang iyon, kailangan pa niyang magpaalalay kay Andy patayo.


Hindi niya rin makakalimutan ang pagaalala sa mukha ni Andy matapos lumipas ang gulat sa mukha nito, bagay na siyang nagtulak kay Dale na matuwa saglit sapagkat nalaman niya na kahit papano pala ay pwede pang magalala sa kaniya si Andy kagaya noon kahit sa konting saglit.

Breaking Boundaries 2[18]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nagkatinginan si Allen at Adrian sa sinabi ni Andy sa kanilang dalawa. Natapos na ng mga tauhan ni Dale ang buong bahay, walang nabago sa orihinal na design nito at wala halos pinaltan sa orihinal nitong mga materyales, tila ba bagong gawa lang ito at kalilipat lang ng kanilang mga magulang doon, kaya naman ang marinig ni Adrian at Allen na ibibigay na lang ni Andy ang kaniyang pamana sa bahay na iyon sa kanilang nakababatang kapatid na si Anthony ay talaga namang nagulat sila.


Mahal na mahal ni Andy ang bahay na iyon. Siya ang may pinakamaraming magandang alaala sa bahay na iyon at sa bibig narin nito noon nanggaling na sa oras na tumanda na silang lahat ay doon siya sa bahay na iyon mananatili.

Saturday, May 17, 2014

TEASEROne lost after the death of the love of his life.

One who just wanted to be loved.

One complicated mess.

One love Against All Odds.

Soon...

Sunday, May 11, 2014

Breaking Boundaries 2[17]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Kitang-kita ni Andy ang pagliwanag ng mga mata ni Dale at pagaliwalas ng mukha nito. Mukhang dati'y nagpaibig sa kaniya, ang mukhang patuloy na nagpapaibig sa kaniya hanggang ngayon. Titig na titig siya sa mga labi nito at wala siyang ibang gustong gawin kundi ang isalubong muli ang kaniyang mga labi sa labi ni Dale.


Because you're still with---” simula ni Dale bilang sagot sa naunang tanong ni Andy ngunit hindi na niya ito natapos dahil sa pagsasalubong muli ng kanilang mga labi na inumpisahan ng nauna.