Thursday, April 24, 2014

Breaking Boundaries 2[16]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Hindi parin mai-alis ni Andy sa kaniyang isip ang paglapat ng labi ni Dale sa kaniyang mga labi. Sa tuwing napapaharap siya sa salamin ay wala sa sarili niyang titignan ang sariling mga labi sa repleksyon at hindi pa siya magkakasya don at wala sa sarili pa niyang hahawakan ang kaniyang mga labi atsaka ngingiti at kapag napagtanto na niya kung ano ang kaniyang ginagawa ay wala sa sarili naman siyang iiling.


What the hell am I doing?” tanong nanaman ni Andy sa kaniyang sarili habang umiiling.

Tuesday, April 8, 2014

Breaking Boundaries 2 [15]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Ngayong papaalis na sila at nagawa na nila ang pakay nila sa pagpunta doon sa bahay nila Conching ay hindi maiwasang balik-balikan ng tingin ni Dale ang magandang tanawin sa likod ng bahay at hindi ito nakaligtas kay Andy. Hindi mapigilan ni Andy ang mapangiti nang maisip niyang parang bata si Dale na ayaw pang iwanan ang pasyalan at ang ngiti namang ito ay hindi nakaligtas kay Conching.


Naglalakad na ang tatlo palabas muli ng bahay ni Conching at papalapit sa kotse ni Dale. Nahuhuli si Dale sa paglalakad habang si Conching at Andy naman ay sapat lang ang layo kay Dale upang magkaroon ng isang pribadong paguusap.