Monday, January 27, 2014

Breaking Boundaries 2[9]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Maski masama ang pakiramdam ni Dale ay pinili niya parin na matyagang magintay sa labas ng pamilyar na front door na iyon. Pinagdedebatehan ng kaniyang isip at puso kung kakatok ba siya o hindi. Kung itutuloy niya ba ang kaniyang pinaplano. Mabigat ang kaniyang ulo na miya mo magsisimula na siyang sipunin at mabigat ang kaniyang dibdib, hindi malaman kung dahil sa naguumpisang ubo o dahil sa sama ng loob sa mga nangyayari.

Saturday, January 18, 2014

Breaking Boundaries 2[8]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Ayaw na niyang lokohin pa si Andy kaya naman napagpasyahan niyang sabihin na lang ang totoo dito at balewalain ang gustong mangyari ng kaniyang pinsan, ang tangi lamang bumabagabag sa kaniya ngayon ay ang takot na mawala si Andy sa kaniya, ang pakikipagkaibigan dito o ang mas higit pa sa pagkakaibigan na unti-unti ng nabubuo sa pagitan nilang dalawa.


Going out on a date with him again?” tanong ni Jay sa may pinto ng kwarto ni Dale.