Thursday, February 20, 2014

Breaking Boundaries 2[11]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nakarinig si Andy ng mga malalakas na pamilyar na boses na miya mo nagtatalo. Ito ay sa kabila pa ng kaniyang sinuot na earphones na kaniyang binili para hindi siya naiistorbo sa kaniyang paggawa ng mga artikulo para sa isang kilalang dyaryo dahil nga sa ingay na dulot ng mga paguuntugan martilyo at kung ano pa mang bagay. Nagkamot siya sa kaniyang ulo at naiiritang inalis ang earphones, nagbuntong hininga muna siya bago tumayo at lumabas ng kwarto.

Saturday, February 8, 2014

Breaking Boundaries 2[10]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nanikip ang dibdib ni Andy. Humabol na ang pakiramdam ng galit sa kanina lang ay simpleng pagkagulat at paunti-unting sakit. Hindi rin nakaligtas sa kaniya ang reaksyon ng pagkagulat sa mukha ng taong kaharap niya ngayon, taong akala niya ay kailanman ay hindi na niya makikita pa, ang hindi niya lang alam ay kung totoo ba ang nakita niyang reaksyon sa mukha nito pati narin ang emosyon ng tila ba pangungulila sa mga mata nito o pinapaniwala muli siya nito katulad ng pagpapapaniwala nito sa kaniya noon.


WHAT ARE YOU DOING HERE?!” buong diing tanong ni Andy sa lalaking kaharap niya.