Monday, July 30, 2012

The Things That Dreams Are Made Of 10

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Walang imik. Yan ang isa sa mga salita na maaari mong ihambing kay Neph. Ayaw niyang saktan si Roan ngunit kailangan niya iyong gawin upang hindi na lalo pang lumalim ang hukay na siya mismo ang gumawa, kung noon sana ay tumanggi na siya sa gustong mangyari nito ay sana hindi na sila pareho pang nagkasakitan. Alam na ni Neph noon pa na hindi niya makakalimutan si Des ngunit nakuwa niya paring pumayag sa gustong mangyari ni Roan dahil akala niya ay maaaring turuan ang puso mangmahal.

Monday, July 23, 2012

The Things That Dreams Are Made Of 9

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Ilang libong emosyon ang makikita sa mga mata nila Josh at Igi habang nagtititigan, ilang pulgada ang layo ng mga mukha habang sabay ang mabibilis na tibok ng mga puso. Ini-angat na ni Josh ang kaniyang kanang kamay at pinasadahan ang makinis na balat sa mukha ni Igi na siyang lalong nakapagpabilis ng tibok ng puso ng huli. Iginiya na ni Josh si Igi pahiga sa kama nito at marahang pumatong dito, hindi parin pinuputol ang mga titig sa isa't isa, may ilang pulgada parin ang layo ng mga mukha sa isa't isa at mag kasing bilis parin ang mga tibok ng kanilang puso na miya mo umaawit sa iisang tunog.

Tuesday, July 17, 2012

The Things That Dreams Are Made Of 8


DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.Nanlambot si Josh, tila natunaw ang puso niya nang makita ang mapupulang mata ni Igi, panandaliang kinalimutan ang kagustuhan na kausapin ito at linawin lahat ng nanyari noon bago sila mag simula ng high school dahil sa kagustuhan niyang yakapin ito at aluhin. Halos patakbo siyang pumunta sa kinaroroonan nila Fr. Rico at Igi, saglit na kinausap ni Fr. Rico si Igi saka ngumiti at binati si Josh.


Good morning, Joshua.” bati ni Fr. Rico habang si Igi naman ay nag-iwas ng tingin at kinalikot ang telepono na tila ba may ite-text.

Saturday, July 14, 2012

The Things That Dreams Are Made Of 7

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi mapigilan nila Josh at Igi na matuwa sa inaasta ng nagpapasinaya ng kanilang team building. Isa itong pari mula sa kalapit na seminaryo ng St. Anthony, may edad na at tila ba walang pangit, nakakalungkot at nakakapang init ng ulo para sa matandang ito, kahit ata i-harap mo ito sa pinakapangit na hayop ay pipisilin parin ng matandang ito ang hayop na iyon at sasabihan ng “cute” ang sabihing masayahin ang pari na iyon ay isang understatement, dahil halos sumayaw na ito sa galak. Kahit tuloy hindi parin humuhupa ang galit sa dibdib nila Igi at Josh mula sa huling pagtatalo ng mga ito ay hindi parin mapigilan ng mga ito ang mapangiti at minsang mapatawa sa sinasabi at kinikilos ng pari.

Tuesday, July 10, 2012

The Things That Dreams Are Made Of 6

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi magawang gisingin ni Josh si Igi mula sa mahimbing nitong pagkakatulog habang nakasandal sa bintana ng bus. Napaka peaceful kasi nito, malayong malayo sa Igi na nakakaharap niya na kung hindi nakasinghal ay nakasibanghot naman ang mukha dahil sa inis sa kaniya. Habang nakatitig si Josh sa natutulog na si Igi ay hindi niya rin magawang pigilan na ma-miss ang dating kaibigan, ang kanilang mga pinagsamahan pero nang ma-realize ni Josh kung ano ang kaniyang iniisip at kung kanino ito patungkol ay agad niyang inalog ang kaniyang ulo at binawi ang kaniyang iniisip.

Thursday, July 5, 2012

The Things That Dreams Are Made Of 5

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Ilang saglit pa ay bumawi na rin sa pagtititigan ang dalawa, tila ba isang de awtomatikong makinilya ay biglang napalitan ang mgagagandang pakiramdam noong nagtititigan pa sila ngayong nagiwas na sila ng tingin sa isa't isa, napalitan ito ng galit at hindi maipaliwanag na inis sa bahagi ni Josh habang hiya naman at hindi pagkapakali kay Igi.


This is all your fault.” singhal ni Josh na ikinapintig ng tenga ni Igi, hindi makapaniwala sa kaniyang naririnig.