Saturday, October 18, 2014

Against All Odds 3 [5]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi makapaniwala si Jase sa kaniyang natanggap na Email. Inaprobahan na ang kaniyang nire-request na loan para sa page-expand ng Gustav's, kahapon lang ay isang malutong at tila ba nangiinis na “I'm sorry I can't approve your loan---” ang kaniyang natanggap mula sa representative ng bangko na siyang kaniyang pinag-apply-an, ngayon naman ay taliwas sa sinabi nito kahapon ang kaniyang natanggap sa email.


Ilang saglit pang tinitigan ni Jase ang email bago pa sumagi sa isip niya ang posibilidad na baka may kinalaman ang kaniyang bagong kaibigang si Rob sa biglaang pagiiba ng ihip ng hangin na iyon. Agad na naningkit ang kaniyang mga mata at napailing nang maalala ang biglaang pagkakaroon ng katext-mate ni Rob nung gabing kinuwento niya ang tungkol sa hindi pagaapruba ng kaniyang loan.

Against All Odds 3 [4]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi alam ng dalawa kung pano kikilos sa tabi ng isa't-isa. Hindi maintindihan ni Rob kung bakit bigla siyang nahiya kay Jase gayong nuong mga panahon namang nagluluksa ito sa pagkamatay ni Aaron ay kayang kaya at mayabang pa nga siyang nagbibigay ng advices dito habang si Jase naman ay hindi inaasahan ang biglaang pagkahiya ni Rob dahil inaasahan niyang ito ang siyang unang magsasalita at magbubukas ng usapan.