Tuesday, July 30, 2013

Against All Odds 2[49]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nagkasya na lamang si Mike na tignan ang dahan-dahang pagbaba ng kabaong na kinalalagyan ng wala ng buhay na katawan ni Lily sa lupa. Ayaw na niyang magkagulo pa kaya naman siya na ang umiwas kay Ryan. Alam niyang sa oras na lumapit siya dito at kay Dan o maski sa kinatatayuan ng mga ito ay muli nanaman silang magkakasagutan, muling magkakaggulo, walang pakielam sa naeeskandalong tao sa paligid na ang tanging hangad ay magbigay ng kanilang huling respeto kay Lily.

Against All Odds 2[48]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.Malakas parin ang ulan nang dumating si Dan at Dave sa lumang bahay nila Lily pero hindi nun napigilan si Dan na mabilis na bumaba ng kotse ni Dave pero agad ding natigilan nang nasa harapan na siya ng kanilang front door, nagalangan, hindi niya alam kung ano ang kaniyang aabutan sa oras na buksan niya ang front door na iyon. Asa ganito siyang pag-iisip nang biglang bumukas ang front door at bumulaga sa kaniyang harapan ang lumuluhang si Mike.


Danny.” malungkot na tawag ni Mike kay Dan sabay yakap ng mahigpit dito.

Monday, July 15, 2013

Against All Odds 2[47]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi magawang talikuran ni Dan ang napakaraming pasyenteng nagdadatingan sa Emergency Room na pinagtratrabahuhan niya kahit pa alam niyang kailangang-kailangan siya ngayon ng kaniyang ina na ayaw man niyang aminin sa sarili ay tila ba nagbibilang na lang ng oras at iiwan na siya habang buhay. Bawat hakbang niya palayo sa E.R. ay tila ba isang napakalaking tipak ng bato ang dumadagan sa kaniyang dibdib.


Hindi kaya ng kaniyang konsensya.