Tuesday, September 22, 2015

Straight (SHORT STORY)

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


I can't stop looking at him. We've been friends for quite some time now. Naaala ko pa kung pano kami una nagkakilala. Magkatabi kaming dalawa sa una naming klase sa college. We're both taking up nursing, ako bilang sanay sa buhay sikat noong high school ay nagaakala na ang unang araw sa college ay magsisimula sa isang maikli at boring na orientation at hindi isang lecture na agad na kinakailangan ng ballpen at notebook para makapagsulat ng notes. Bilang sanay din ako sa buhay sikat noong high school ay inakala ko na kahit sinong hiraman ko ng ballpen at hingan ng isang pilas ng papel ay papayag sa gusto ko. Mali ang akala ko. halos lahat ng kaklase ko ay hiniraman ko na pero wala ni isa ang magpahiram ng ballpen sakin at magbigay ng isang punit lang ng papel sa kanilang bagong bagong notebook.

Monday, September 21, 2015

Against All Odds 3[21]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Naniningkit ang mga mata ni Jase habang pinapanood ang tila ba slow motion na paglapit ni Rob kay Ian. Gusto niyang abutin ang braso ni Rob upang pigilan ito sa paglapit kay Ian at itago sa kaniyang likuran at ipagdamot sa kahit na sinong lalaki pero hindi niya ito magawa. Unang una dahil maging siya ay hindi parin sigurado kung bakit nararamdaman niya ang mga ito, pangalawa ay hindi pa nila napaguusapan ang tungkol sa nangyari sa kanila noon ni Rob at kung mahalaga pa ba ito kaya naman mas minabuti na lang niya na manahimik na tila ba isang dekorasyon sa isang tabi.


What are you doing here?” tanong ni Rob na may kakaibang ngiti na nakaplaster sa mukha na talaga namang dumagok kay Jase.

Against All Odds 3[20]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Muling nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Rob na nagdulot sa kaniyang mga salamin upang mag moist. Lalong humaba ang kaniyang nguso sa nangyaring ito at lalong sumalampak ang kaniyang puwetan sa steps ng kanilang building, hinihiling na sana ay bukas ang kanilang building para kahit papano ay makapagpahinga sana siya maski sa lobby. Maaga siyang umalis ng kaniyang bahay para lang makarating sa tamang oras ayon sa instructions na iniwan ni Jase sa kaniyang lamesa pero mag-i-isang oras na ay wala parin si Jase.


Saglit niyang ipinikit ang kaniyang mga mata at hindi mapigilan ang sarili na isipin na hindi ata talaga magandang ideya ang pagstay sa kumpaniya na iyon. Dahil sa pagpikit na iyon ay hindi napansin ni Rob ang pagparada ng isang magandang kotse hindi kalayuan sa kaniya.

Saturday, September 5, 2015

Against All Odds 3[19]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Masugid na pinapanood ni Jase ang kaniyang dating kasintahan na si Ian habang masugid naman nitong pinapanood ang kanilang executive assistant na magpresent ulit sa harap ng mga board members. Alam niyang hindi malayong mapaibig ni Rob ang kung sino man at kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang mapagtanto niya na ang pagtitig na iyon ni Ian sa kaniyang dati ring kasintahan na si Rob ay higit pa sa paghanga.


I'll have Rob as my executive assistant.” bungad ni Jase pagkatapos na pagkatapos ng presentation ni Rob.

Against All Odds 3[18]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nagtama ang tingin ng dalawa. Hindi maikakaila ang gulat sa mukha nila pero ilang saglit lang tumagal ang tinginan na iyon dahil agad na iniwas ni Rob ang tingin niya mula sa mga magagandang mata na iyon. Mabilis na yumuko si Rob at pinulot ang mga gamit na nabitawan. Patuloy parin siya sa pagtitig kay Rob at naputol lang iyon nang makarinig siya ng marahang paghagikgik sa kaniyang tabi.


The klutz over there is Rob my executive assistant and business advisor.” saad ni Ian sa impormal na pagpapakilala na iyon habang naglalakad papalapit sa upuan na inihanda para sa kanila pero nang mapansin ni Ian na tila ba napako parin siya sa kaniyang kinatatayuan ay muli nitong tinawag ang kaniyang pansin.