Saturday, January 23, 2016

Halaga 3

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Nagulat na lang ako nang biglang may kumalabog sa aking tabi, tinignan ko ang sanhi nito at nakita ko ang nakakunot noo at nakangusong gwapong mukha ni Baste. Ilang araw na kaming magkasama ni Baste sa dorm na iyon, hindi ko alam kung bakit dito nagsusumiksik si kumag gayong meron namang apartment ang kanilang pamilya dito sa Maynila kaya naman tulad ng inaasahan ay disaster ang ilang araw na iyon na magkasama kaming dalawa.


What?!” tanong ko dito nang makita na ang mga malalaking kamay ni Baste na humampas sa kahoy na lamesa ang dahilan ng kalabog na iyon.