Monday, February 8, 2016

Halaga [5] BACK TO BACK

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Naniningkit ang mga tingin nito. Parang tinitignan niya kung totoo bang nakatayo ako sa harapan niya o imahinasyon niya lang ako. Nakanguso parin ito na parang bata, indikasyon na hindi niya talaga nagustuhan ang nalaman niya na ang nakatatanda niya palang kapatid ang karelasyon ko ngayon, lalong naningkit ang mga mata nito nang makita niyang hinila ko ang upuan na kanina lang ay inuupuan ko at umupo ulit dito.


What are you doing?”

Halaga [4] BACK TO BACK

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Pilit kong inaabot mula sa mahabang kamay ni Baste ang katatapos ko lang gawin at i-print na report na ginawa ko para kay Gab. Naka kunot ang noo nito at nakanguso. Alam kong alam na nito na hindi para sa akin ang mga pinagkakaabalahan kong mga takdang aralin na iyon. Nagsisimula na akong mainis at alam kong nararamdaman ito ni Baste kaya naman buong alinlangan niyang binigay sakin ang report na iyon.


“Para kanino mo ginagawa yang mga yan?!” singhal nito. Agad akong tumalikod dito at inilagay sa isang sliding folder ang report.