Wednesday, October 21, 2015

Against All Odds 3[23] BACK TO BACK

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Binalot ng takot ang dalawa habang tinitignan ang dalawang lalaki. Ibinaling ni Jase ang kaniyang tingin sa paligid pero wala siyang nakitang ibang tao na maaaring tumulong sa kanila ni Rob, tinignan niya rin kung kaya niya bang labanan ang dalawa pero mas malaki pa ang mga ito sa kaniya at ayaw naman niyang ipahamak maski si Rob na alam niyang binabalot na ngayon ng takot.


Anong tinitingin tingin mo dyan, pretty boy?!” singhal ng isa kay Jase sabay sampal sa pisngi nito ng marahan upang bumalik ang pansin nito sa kanila.

Against All Odds 3[22] BACK TO BACK

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Abala si Rob sa kaniyang ginagawang pag-o-audit parin nang tapikin siya ni Star. Agad nangunot ang kaniyang nang makitang niya ang pagaalala sa mukha ng katrabaho. Kung ano-ano ang pumasok sa kaniyang isip. Tila nakita ni Star ang takot sa mukha ni Rob kaya naman hindi na niya pinatagal pa ang kaniyang gustong sabihin dito at ipinakita na lang niya dito.


Alam ni Rob kung saan patungo ang paghatak sa kaniya na iyon ni Star kaya naman lalo siyang kinabahan pero nang may marinig siyang dalawang boses na tila ba nagtatalo ay agad nawala ang kaniyang takot at napalitan ito ng pagaalala dahil kilala niya kung kaninong boses ang mga iyon.


He's not even done yet with the auditing na ipinapaalala ko sayo na IKAW ang nagpapagawa!”

Tuesday, September 22, 2015

Straight (SHORT STORY)

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


I can't stop looking at him. We've been friends for quite some time now. Naaala ko pa kung pano kami una nagkakilala. Magkatabi kaming dalawa sa una naming klase sa college. We're both taking up nursing, ako bilang sanay sa buhay sikat noong high school ay nagaakala na ang unang araw sa college ay magsisimula sa isang maikli at boring na orientation at hindi isang lecture na agad na kinakailangan ng ballpen at notebook para makapagsulat ng notes. Bilang sanay din ako sa buhay sikat noong high school ay inakala ko na kahit sinong hiraman ko ng ballpen at hingan ng isang pilas ng papel ay papayag sa gusto ko. Mali ang akala ko. halos lahat ng kaklase ko ay hiniraman ko na pero wala ni isa ang magpahiram ng ballpen sakin at magbigay ng isang punit lang ng papel sa kanilang bagong bagong notebook.

Monday, September 21, 2015

Against All Odds 3[21]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Naniningkit ang mga mata ni Jase habang pinapanood ang tila ba slow motion na paglapit ni Rob kay Ian. Gusto niyang abutin ang braso ni Rob upang pigilan ito sa paglapit kay Ian at itago sa kaniyang likuran at ipagdamot sa kahit na sinong lalaki pero hindi niya ito magawa. Unang una dahil maging siya ay hindi parin sigurado kung bakit nararamdaman niya ang mga ito, pangalawa ay hindi pa nila napaguusapan ang tungkol sa nangyari sa kanila noon ni Rob at kung mahalaga pa ba ito kaya naman mas minabuti na lang niya na manahimik na tila ba isang dekorasyon sa isang tabi.


What are you doing here?” tanong ni Rob na may kakaibang ngiti na nakaplaster sa mukha na talaga namang dumagok kay Jase.

Against All Odds 3[20]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Muling nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Rob na nagdulot sa kaniyang mga salamin upang mag moist. Lalong humaba ang kaniyang nguso sa nangyaring ito at lalong sumalampak ang kaniyang puwetan sa steps ng kanilang building, hinihiling na sana ay bukas ang kanilang building para kahit papano ay makapagpahinga sana siya maski sa lobby. Maaga siyang umalis ng kaniyang bahay para lang makarating sa tamang oras ayon sa instructions na iniwan ni Jase sa kaniyang lamesa pero mag-i-isang oras na ay wala parin si Jase.


Saglit niyang ipinikit ang kaniyang mga mata at hindi mapigilan ang sarili na isipin na hindi ata talaga magandang ideya ang pagstay sa kumpaniya na iyon. Dahil sa pagpikit na iyon ay hindi napansin ni Rob ang pagparada ng isang magandang kotse hindi kalayuan sa kaniya.

Saturday, September 5, 2015

Against All Odds 3[19]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Masugid na pinapanood ni Jase ang kaniyang dating kasintahan na si Ian habang masugid naman nitong pinapanood ang kanilang executive assistant na magpresent ulit sa harap ng mga board members. Alam niyang hindi malayong mapaibig ni Rob ang kung sino man at kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang mapagtanto niya na ang pagtitig na iyon ni Ian sa kaniyang dati ring kasintahan na si Rob ay higit pa sa paghanga.


I'll have Rob as my executive assistant.” bungad ni Jase pagkatapos na pagkatapos ng presentation ni Rob.

Against All Odds 3[18]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nagtama ang tingin ng dalawa. Hindi maikakaila ang gulat sa mukha nila pero ilang saglit lang tumagal ang tinginan na iyon dahil agad na iniwas ni Rob ang tingin niya mula sa mga magagandang mata na iyon. Mabilis na yumuko si Rob at pinulot ang mga gamit na nabitawan. Patuloy parin siya sa pagtitig kay Rob at naputol lang iyon nang makarinig siya ng marahang paghagikgik sa kaniyang tabi.


The klutz over there is Rob my executive assistant and business advisor.” saad ni Ian sa impormal na pagpapakilala na iyon habang naglalakad papalapit sa upuan na inihanda para sa kanila pero nang mapansin ni Ian na tila ba napako parin siya sa kaniyang kinatatayuan ay muli nitong tinawag ang kaniyang pansin.

Monday, July 20, 2015

Against All Odds 3 [17]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga habang nagaantay sa napakatigas na gang chair ng LAX. Kakababa niya lang ng telepono, katatapos lang nila ng kaniyang business partner magtalo sa telepono. Saglit siyang nagpakawala ng isang matipid na pagiling. Nitong mga huling buwan ay hindi na sila nagkakasundo ng kaniyang business partner, ito ay marahil dahil din sa hindi nila magandang paghihiwalay bilang magkasintahan. Sa sobrang hindi nila pagkakasundo ay nagpasya na nga ang kaniyang business partner at dating karelasyon na ibenta na ang kanilang nagsisimula ng maging matagumpay na business at umuwi na ng Pilipinas at doon magsimula muli.


Magsimula ng hiwalay.

Against All Odds 3 [16]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Hindi mapakali si Rob, matagal tagal na siyang iniwan ni Star sa loob ng opisinang iyon ni Ian, nakangiti ang batang may ari ng kumpaniya na iyon habang tumatango-tango habang binabasa ang kaniyang resume. Si Ian ang may ari ng kumpaniya na iyon si Ian na may ilang oras lang ang nakakaraan ay kausap niya, ang lalaking hindi niya alam ay nilalait na pala niya. Sino nga ba kasing makakapagsabi na ang nakangiti at batang batang lalaki na iyon na kumausap sa kaniya ang may ari ng kumpaniya na iyon ang may ari ng kumpaniya na nilait lait niya.

Tingin ko gusto lang magyabang nung may-ari nung building. A person who’s always over the top tapos pinagyayabang yung kung ano ang meron siya.”

Thursday, June 18, 2015

Against All Odds 3[15]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Dahan-dahang binuksan ni Rob ang kaniyang mga mata nang makaramdam siya nang tila ba marahang panunundot sa kaniyang tagiliran. Maski nasanay na ang kaniyang mga mata dahil sa matagal na niyang pagkakamulat ay malabo parin ang kaniyang paningin. Magiisang taon ng pinabayaan ni Rob ang kaniyang sarili, kung noon ay nakukuwa niya pang bumili ng magagandang klase ng contact lens ngayon ay magandang klase ng salamin na lang ang kaniyang binili hindi dahil salat na siya ngayon sa pera kundi dahil para sa kaniya ay wala na siyang dahilan pa para gastusan ang sarili.


Wala na siyang dahilan para gayakan ang sarili.