Tuesday, April 8, 2014

Breaking Boundaries 2 [15]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Ngayong papaalis na sila at nagawa na nila ang pakay nila sa pagpunta doon sa bahay nila Conching ay hindi maiwasang balik-balikan ng tingin ni Dale ang magandang tanawin sa likod ng bahay at hindi ito nakaligtas kay Andy. Hindi mapigilan ni Andy ang mapangiti nang maisip niyang parang bata si Dale na ayaw pang iwanan ang pasyalan at ang ngiti namang ito ay hindi nakaligtas kay Conching.


Naglalakad na ang tatlo palabas muli ng bahay ni Conching at papalapit sa kotse ni Dale. Nahuhuli si Dale sa paglalakad habang si Conching at Andy naman ay sapat lang ang layo kay Dale upang magkaroon ng isang pribadong paguusap.

Friday, March 28, 2014

Breaking Boundaries 2[14]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Tulad ng napagusapan nila ni Andy, ipinangako ni Dale na gagawan niya ng paraan ang mga sira sira na at nangangalawang na mga railings ng bintana sa pangalawang palapag ng bahay. Hindi magawang gayahin ng kaniyang mga tauhan ang eksaktong hugis ng mga ito, eksaktong laki at itsura kaya naman ang susunod na niyang planong gawin ay puntahan ang nagiisang lugar kung saan gumagawa pa ng ganong mga klaseng railings sa bintana.


Where are you going?” tanong ni Adrian kay Dale kasama ang kaniyang nakababatang kapatid na si Aaron na walang dudang maglalaro sana ng basketball nang makita nila si Dale na palabas na ng kanilang bakuran.

Wednesday, March 19, 2014

Breaking Boundaries 2 [13]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Nasa malalim paring pag-iisip si Dale. Kanina pa sana niya nais umuwi pero malakas parin ang ulan at alam niyang disgrasya lang ang aabutin niya kahit pa malapit lang doon ang tinutuluyan niya. Paulit-ulit na tumatakbo sa kaniyang isip ang huli nilang paguusap, tila isang lagari na ihinahati sa isang bakal ang tunog nito para sa kaniyang tainga at isang malaking bato na paulit-ulit na pumupukpok sa kaniyang puso.


Maikli lang ang sinabing iyon ni Andy pero para kay Dale ay nakakarindi ito na tila ba paulit-ulit itong sinasabi sa kaniya ng walang humpay.

Thursday, March 6, 2014

Breaking Boundaries 2[12]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Tila konti na lang ay uusok na ang ilong ni Andy dahil sa inis. Naiinis siya sa kaniyang sarili at naiinis din siya kay Dale. Naiinis siya sa kaniyang sarili dahil hinayaan niyang may maramdaman siya kanina habang nasa ER sila, naramdaman niyang nagseselos siya nang makita niya ang pag-aasikaso ng nurse na iyon na halatang may gusto kay Dale at naiinis siya kay Dale dahil alam niyang ipinapamukha pa nito sa kaniya ang hindi sinasadyang emosyon na iyon sa kaniya.

Thursday, February 20, 2014

Breaking Boundaries 2[11]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nakarinig si Andy ng mga malalakas na pamilyar na boses na miya mo nagtatalo. Ito ay sa kabila pa ng kaniyang sinuot na earphones na kaniyang binili para hindi siya naiistorbo sa kaniyang paggawa ng mga artikulo para sa isang kilalang dyaryo dahil nga sa ingay na dulot ng mga paguuntugan martilyo at kung ano pa mang bagay. Nagkamot siya sa kaniyang ulo at naiiritang inalis ang earphones, nagbuntong hininga muna siya bago tumayo at lumabas ng kwarto.

Saturday, February 8, 2014

Breaking Boundaries 2[10]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Nanikip ang dibdib ni Andy. Humabol na ang pakiramdam ng galit sa kanina lang ay simpleng pagkagulat at paunti-unting sakit. Hindi rin nakaligtas sa kaniya ang reaksyon ng pagkagulat sa mukha ng taong kaharap niya ngayon, taong akala niya ay kailanman ay hindi na niya makikita pa, ang hindi niya lang alam ay kung totoo ba ang nakita niyang reaksyon sa mukha nito pati narin ang emosyon ng tila ba pangungulila sa mga mata nito o pinapaniwala muli siya nito katulad ng pagpapapaniwala nito sa kaniya noon.


WHAT ARE YOU DOING HERE?!” buong diing tanong ni Andy sa lalaking kaharap niya.

Monday, January 27, 2014

Breaking Boundaries 2[9]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Maski masama ang pakiramdam ni Dale ay pinili niya parin na matyagang magintay sa labas ng pamilyar na front door na iyon. Pinagdedebatehan ng kaniyang isip at puso kung kakatok ba siya o hindi. Kung itutuloy niya ba ang kaniyang pinaplano. Mabigat ang kaniyang ulo na miya mo magsisimula na siyang sipunin at mabigat ang kaniyang dibdib, hindi malaman kung dahil sa naguumpisang ubo o dahil sa sama ng loob sa mga nangyayari.

Saturday, January 18, 2014

Breaking Boundaries 2[8]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Ayaw na niyang lokohin pa si Andy kaya naman napagpasyahan niyang sabihin na lang ang totoo dito at balewalain ang gustong mangyari ng kaniyang pinsan, ang tangi lamang bumabagabag sa kaniya ngayon ay ang takot na mawala si Andy sa kaniya, ang pakikipagkaibigan dito o ang mas higit pa sa pagkakaibigan na unti-unti ng nabubuo sa pagitan nilang dalawa.


Going out on a date with him again?” tanong ni Jay sa may pinto ng kwarto ni Dale.

Tuesday, December 24, 2013

Breaking Boundaries 2[7]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Bumilis ang pagtibok ng kaniyang puso, bumabaw ang kaniyang paghinga, miya mo may nakabarang malaking bato sa kaniyang lalamunan, nahilo siya at unti-unting nag-i-itim ang kaniyang paningin matapos niyang makita ang layo ng damuhan na kanina lang ay kaniyang inaapakan mula sa kaniya ngayong kinatatayuan at nang makita niya ang lapit niya sa bughaw na kulay ng langit.


Hindi niya napansin na ang buo niyang katawan ay nagpapanic na, na umiikot na siya sa loob ng maliit na basket na iyon na tila ba naghahanap siya ng malalabasan o makakapag-patigil sa kaniyang kinatatakutan na iyon. Hindi niya napansin na maski ang tagapangasiwa ng lobo na kanilang sinasakyan ay natatakot nadin sa mga nangyayari at bayolente ng umaalog ang kanilang sinasakyan.

Tuesday, December 17, 2013

Breaking Boundaries 2[6]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Kunot noo na pinanood ni Dale si Allen na ligpitin ang gamit nito sa sala. Tila hindi makapaniwala sa pagiging bastos nito hanggang sa maalala nya ang kwentuhan nila kanina ni Andy habang naglalaro sila ng bowling. Hindi niya maintindihan kung bakit pero bigla siyang nakaramdam ng inis gayong hindi naman siya dapat apektado kung ano ang nangyayari sa buhay ni Andy dahil kung tutuusin ay ni hindi nga sila nito magkaibigan at ginagamit lang niya ito upang may patunayan sa sarili at sa kaniyang pinsan na si Jay.


You know your way out.” saad ni Allen kay Dale na gumising sa malalim nitong pag-iisip.