Monday, December 8, 2014

Against All Odds 3 [8]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Kunot noo na nakatitig si Rob sa kaniyang telepono. Magkikita sila ngayon ni Jase, may kailangan silang tapusin para sa business nito bago ito magbukas pero magkakalahating oras na siyang naghihintay at wala parin ni anino ni Jase, ilang beses narin niya ito tinext at isang reply lang ang natanggap niya dito na male-late daw ito dahil sa sobrang traffic.

Hey!”

Against All Odds 3[7]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Hindi alam ni Rob kung bakit doble ang kaniyang nararamdamang pangongonsensya sa sarili ngayon. Matagal na nilang ginagawa ni Ace ang kamunduhang iyon sa likod ng asawa nito pero hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba itong pagkakataon na ito, hindi niya alam kung ito ba ay marahil sa alam niyang nasa malapit lang si Sheila at malaki ang tyansa na mahuli sila nito o may iba pang rason na hanggang ngayon ay hindi niya parin alam at naiintindihan.


Mabilis niyang inayos ang kaniyang sarili habang si Ace ay humihingal parin matapos ang kanilang ginawa at mataman siyang pinapanood. Umiiling siya at tila ba paiyak na, bagay na hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Ace.


Why do you look so upset?” tanong ni Ace sabay tayo ng maayos at inayos ang sarili.