Saturday, June 18, 2016

Imaginary Love 8

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


                Lumipas pa ang ilang linggo at halos gabi gabi na kaming lumalabas ni James, minsan kasama pa namin si Ivan. Tila ba hinila ulit ako ng oras pabalik sa panahon kung kalian mga med students pa lang kami. Unti-unting nabaon ang masasakit na salita na nasabi namin sa isa’t isa noon at nakuwa narin naming pagtawanan ang mga masasakit na nangyari noon.


“I had fun.” Masayang saad ni James nang ihinto na niya ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Jeff.


“Me too.” Masaya kong amin na lalong nagpalaki sa ngiti ni James.