Friday, April 26, 2013

Against All Odds 2[40]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Hinanda na ni Mike ang lahat. Ang damit ng kaniyang anak, ang gagamitin nito sa camp sa loob ng limang araw at ang kakainin nito sa sasakyan habang asa daan papunta doon. Habang ginagawa ito ay hindi parin magawang isipin na magsasampung taong gulang na ito, parang kailan lang kasi ay hindi niya inakala na maiaayos pang muli ang kaniyang buhay matapos mawala sa kaniya ang lahat.


Matapos mawala sa kaniya si Dan.

Against All Odds 2[39]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Hindi maintindihan ni Mike ang sarili kung bakit niya pa inihiwalay ang kaniyang mga labi sa malalambot na labi ng magandang babae na basta na lang humalik sa kaniya sa despedida party ni Randy para sa kaniya. Basta ang tanging tumatakbo sa kaniyang isipan ay kung bakit hindi siya masaya sa kaniyang desisyon, kung bakit hindi parin umaalis sa kaniyang isip si Dan at kung ano marahil ang ginagawa at lagay nito at kung bakit hindi niya magawang kalimutan ang buhay niya kasama si Dan kung sabi ni Ryan ay iyon ang kanilang magandang gawin pareho ni Dan.

Thursday, April 18, 2013

Against All Odds 2[38]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi mapigilan ni Dan ang mapangiti sa sarili lalo pa ngayon na muli silang magkikita ni Mike sa klase nila sa humanities. Alam niyang pagtitinginan siya at paguusapan ng kaniyang mga kaklase matapos ang kaniyang anxiety attack sa bilangguan nuong nakaraang activity nila dito pero wala siyang pakielam dito dahil alam niyang basta't nandun din si Mike sa klase na iyon ay wala siyang dapat pangambahan.

Against All Odds 2[37]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Dahan-dahang iminulat ni Dan ang kaniyang mga mata. Nuong una ay hindi ay nalito pa siya kung asan siya, alam niyang wala siya sa kaniyang higaan dahil nakaupo siyang nakatulog, alam niyang wala siya sa kwarto nila ni Bryan dahil masyadong madilim ang paligid at masyado itong maliit pero ganun pa man ay hindi napigilan ng upuan na iyon, ang madilim na paligid at maliit na espasyong iyon na magkaroon siya ng magandang panaginip.

Tuesday, April 9, 2013

Against All Odds 2[36]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Nag-aalala si Ryan. Parang pinipiga ang kaniyang baga dahil hindi siya makahinga. Parang iniipit ang kaniyang ulo sa pagitan ng dalawang malalaking bato dahil sa sobrang pag-iisip kung ano na ang nangyari kay Dan, kung ligtas ba ito at kung nasaan ito. Dalawang oras ng late si Dan mula sa kaniyang usual na uwi kaya't puspusan ang pagaalala ni Ryan. Kaya naman nang marinig niyang magbukas ang front door ay wala sa sarili siyang napatalon at sinalubong ang kapapasok lang na si Dan.

Against All Odds 2[35]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Hindi alam ni Dan pero paminsan-minsan parin siyang napapangiti sa tuwing naaalala niya ang kakulitan ni Mike sa buong araw nilang magkasama. Iniisip na sa wakas ay muli ng bumalik ang dating kumportableng- kumportable nilang pakikisama sa isa't isa, sa wakas ay unti-unti ng nakakaungos si Dan sa masamang nakaraan at sa wakas ay unti-unti na niyang naipagpapatuloy ang kaniya buhay.