Thursday, August 21, 2014

Against All Odds 3[2]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Madilim na nang makarating si Rob sa lugar kung saan nakaburol si Aaron. Nasa isa itong magandang side chapel ng isang malaking simbahan. Base sa nakikita niyang mga sasakyan na nakaparada sa paligid ng simbahan ay alam niyang puno ang side chapel na iyon ng mga taong nagmamahal at nagpapahalaga kay Aaron, isang bagay na kinaiinggitan niya mula sa namayapang kaibigan.


Pagpapahalaga ng ibang tao kay Aaron, yan ang kinaiinggitan ni Rob, yun ang bagay na siyang dati niya pa minimithi kaya naman sa tuwing nagpapakita ng kahit kaonting importansya sa kaniya si Ace ay pinapatulan niya ito. Hindi pangit si Ace, sa katunayan ay pangartista ang mukha at katawan nito at sa katunayan din ay minsan ng nahulog ang loob ni Rob dito pero alam niyang hindi sila para sa isa't isa.


Ramdam niyang hindi sila para sa isa't isa.