Tuesday, December 29, 2015

Halaga 2

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

Wala sa sarili kong isinara ang aking mga kamao, hinahanda ang mga ito upang sumuntok sa kahit ano mang parte ng katawan ni Baste. Ito ang iniiwasan ko, ang makipagbugbugan kay Baste, alam kong may masasaktan at masasaktan sa aming dalawa. Iyon ang isang bagay na hindi namin ginawa ni minsan sa buong pagkakaibigan namin. Kaya hindi ko maiwasang malungkot. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga at inihanda ang aking sarili sa malakas na suntok ni Baste.


Pero hindi malakas na suntok ang nakapagpamulat sa aking mga mata kundi ang marahang pagtampal sa aking kanang pisngi. Naabutan ko ang nakanguso at nakakunot noong si Baste, naniningkit din ang mga mata nito, bagay na ginagawa niya lang sa tuwing may ginagawa akong hindi niya nagugustuhan.


What the fuck are you doing here?!” naiiritang tanong nito. Natigilan pa ako bago ako sumagot.

---uhhhmmm playing basketball?” sarkastiko kong sagot dito.

I KNOW!”

Halaga 1

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Nagsisimula na akong marindi sa kakatalbog ng bola ng basketball sa pader ng kwarto ko, bagay na nakahiligan na ng best friend ko na gawin sa tuwing naboboryo siya habang tumatambay siya sa kwarto ko. Pilit kong iwinaglit sa aking isip ang nakakarinding tunog na iyon at ibinaling ko ulit ang aking pansin sa pageempake ng aking mga gamit na sa palagay ko ay gagamitin ko araw araw habang nasa dorm sa loob ng apat na taon kong pamamalagi sa Maynila.


Dapat kasi nagpapahinga muna tayo kahit isang taon lang--- sobrang hirap kaya nung sampung taon na solid tayong nagaaral.” saad ni Baste na siyang rumirindi din sakin. Ilang beses na kasing sinabi sakin ni Baste ang kagustuhan niyang magpahinga muna bago magkolehiyo na hindi ko sinangayunan simula pa lang nung una niya itong banggitin sakin.


Baste---” simula ko pero agad na ako nitong siningitan sa pagsasalita.