Friday, May 27, 2016

Imaginary Love 7

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


                Nagpakawala ako ng isang buntong hininga, pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Bago ko pa hayaan ang sarili ko na lumabas ng bahay ni Jeff. Si Jeff ay natatawa lang akong pinapanood na tila ba ang paghihirap kong iyon ay nakakaaliw sa kaniya. Nang akala kong kaya ko na ay agad kong inabot ang door knob ng front door ni Jeff pero tila ba naubos na ang lakas ko sa ginawa kong iyon at hindi ko nagawang umapak palabas ng bahay.


“Hey are you OK?” tanong nito nang ilang saglit pa ay hindi parin ako lumabas ng bahay. Tumango lang ako at nagpakawala ito ng isang malalim na hininga at ngumiti.

Saturday, May 7, 2016

Imaginary Love 6

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


                Daig ko pa si spiderman sa bilis ng reflexes. Sa nakalipas na ilang araw na naka-admit si mommy sa loob ng ICU ay walang problema kong naiiwasan si Ivan at si James. Katulad ngayon, laking pasalamat ko at tinawag ako ng kalikasan at kinailangan kong magbanyo, kung hindi ay baka naabutan ako ni Ivan sa waiting area ng ICU, mabilis akong nakapagtago nang makita kong kinakausap ni Ivan si Daddy sa hindi kalayuan.


            Nararamdaman kong magiging malaking eskandalo ang mangyayari kapag nagkaharap kami ni Ivan, hindi naman kasi ganun kababaw ng nagawa ko sa kaniyang kasalanan, hindi na ako magugulat kung sa oras na magkasalubong kami sa hallway ay isang malutong na sampal ang isalubong nito sakin.


            Nagising ako sa iniisip kong iyon nang makita kong binalot ng lungkot ang mukha ni Daddy at nakita ko kung pano ito yakapin ni Ivan. Hindi maganda ang lagay ni mommy at hindi ito kaila samin ni daddy sapagkat pareho kaming duktor pero hindi ibig sabihin nun ay handa at hindi kami nalulungkot sa sitwasyon ni mommy.