Wednesday, May 23, 2012

Different Similarities 2[14]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.

All photos seen in this site are copyrights of their respective owners and the author/ owner of this blog claims no credit unless otherwise acknowledged. If any of the photos posted in this blog is yours or if you own legal rights for it and does not wish for them to be posted in this blog then please send an email to this address miguisalvador@yahoo.com and your photos will be removed immediately from this blog.

Nagsisimula nang mapuno ng iba't ibang kulay na bumbilya ang mga bahay sa village na iyon na kinatitirikan ng bahay nila Kyle at Pat, bilang tanda ng kapaskuhan. Meron mang nakakapansin ng relasyon ni Pat at Kyle ay wala namang kumukumpronta sa kanila patungkol dito. Dalawang linggo matapos ang birthday ni Liam ay tahimik lang na pinagmamasdan nila Lita, Drei at Kevin ang kilos ng dalawa. Bawat araw ng pagmamasid ay dumadagdag tibay sa kanilang hakahaka patungkol sa lihim relasyon ng dalawa.


Unc Kevin, Tito Drei, what are you guys staring at?!” bulaga ng bata sa mag-nobyo na abala na nanonood kila Pat at Kyle na isang pulgada lang ang layo sa isa't isa na naka-upo sa damuhan at taimtim na pinapanood ang mga bituin at buwan nung gabi bago ang araw ng pasko.


Halos mapatalon ang dalawa dahil sa gulat at nang harapin nila ang bata ay laking pasasalamat nila na masyado pa itong maliit upang makita kung ano man ang kanilang pinapanood sa labas ng bintana. Nakapaling sa kaliwa ang ulo ni Liam habang hinihimas ang tenga ni Joey na malapit ng makatulog sa paghimas na iyon ni Liam.Yeah, what are you guys staring at?” tanong ni Nina sabay baheng at pahid sa luha dahil sa allergies sa malaking aso na si Joey sabay tingin sa labas ng bintana kung saan doon nakatingin kanina ang mag-nobyo. Dahil sa hindi naman sigurado si Drei at Kevin ay hindi nila pinalaki pa ang issue tungkol sa kanilang haka-haka sa totoong relasyon nila Pat ay Kyle at wala silang nabanggit kay Nina tungkol dito.


Nang hindi palampasin ni Kevin at Drei si Nina upang makasilip din sa bintana ay lalo itong nagpumilit na makasilip na ikinahagikgik naman ni Liam dahil sa nakakatawang tagpo sa kaniyang harapan.Hey what are you guys playing? Can we join?” tanong ni Pat at Kyle na ikinabugha naman ng hangin ni Kevin at Drei, masaya na walang nakita si Nina sa labas ng bintana.


Nah! We're just yanking Nina's chain.” palusot ni Kevin at pagsangayon na tango naman ni Drei. Nang iwan na ng lahat si Nina upang manood ng CSI ay hindi mapigilan ni Nina ang mapa-isip.


0000ooo0000


PATWICK?! It's Christmas!!!” sigaw ni Liam sabay tumalon-talon sa kamang tinutulugan ni Pat. Agad na nagbukas ng mga mata si Pat at tinignan ang bata.


Huh?” naguguluhang bulalas ni Pat. Pagkakaalala niya kasi ay sa sariling kwarto siya natulog kaya naman ang pag-gising sa kaniya ni Liam na iyon ay talaga naman nagpa-confuse sa umaga niya, isama pa ang pagtalong-talon ng bata sa kaniyang kama.


Ughhh!” sigaw ni Pat nang mahilo na siya sa pagtalbog-talbog ng bata sa kaniyang kama.


Merry Christmas too, Patwick!” humahagikgik na sabi ng bata sabay halik sa pisngi ni Pat at inabutan ng isang regalo. Tinignan ni Pat ang may kalakihang kahon at napangiti, magpapasalamat na sana siya nang biglang tumakbo ang bata palabas ng kaniyang kwarto na nagsisisigaw at kumakanta ng 'Merry Christmas' nakangiting ibinaon ulit ni Pat ang kaniyang mukha sa unan at nagisip na muling matutulog.


PATWICKKKKKK!” sigaw nanaman ni Liam mula sa unang palapag ng bahay.


Arggghhh!” naiiritang sabi ni Pat sa sarili habang pinipilit ang sarili na bumangon ng kama walang ibang iniisip kundi ang unang pahayag dati ni Nina na 'cave men'.


0000ooo0000


Tahimik na nakatayo si Louie at Kyle sa may sala. Walang imikan maliban sa pagsasabi ng 'Merry Christmas'. Ang totoo niyan hindi na umasa pa si Kyle na magiging maayos pa ang pakikitungo sa kaniya ni Louie pero hindi parin niya mapigilan isipin kung pano kapag nalaman pa nito ang tungol sa relasyon nila ni Pat. Nasa ganito siyang pagiisip nang muling magsalita si Louie.


I know it's Christmas and all but I don't like you. I don't know why Pat still wanted you as a friend but you don't fool me. Hurt him again and I'll castrate you! Do you hear me?” puno ng pananakot na boses ni Louie na ikinakaba naman ni Kyle.


Naabutan ni Pat ang kaniyang ama at boyfriend na masuyong naguusap sa may sala. Seryoso ang pinaguusapan ng mga ito pero kahit na ganun ay hindi mapigilan ni Pat ang matuwa dahil at least ay naguusap na ang mga ito at para sa kaniya ay simula na iyon ng posibleng panunumbalik ng naudlot na pagkakaibigan ng mga ito. Ibinaling ni Pat ang kaniyang tingin kay Kyle, hindi niya maiwasang lalong humanga dito, alam niyang andun ito para makita siya, titiisin ang kaniyang ama na mas malamig pa sa yelo ang pakikitungo sa kaniya. Nang maramdaman ni Kyle na para bang may nakatitig sa kaniya ay agad niyang sinipat ang gawi ng hagdan at nakita niya doon ang pababang ng hagdan na si Pat.Nang mapansin ni Louie na wala na sa kaniya ang pansin ni Kyle ay sinundan niya ang tingin nito. Nakita niya kung pano lumiwanag ang mukha ni Kyle nang tumama ang tingin nito sa kaniyang anak na si Pat at hindi rin nakaligtas sa kaniya ang palitan ng mga ngiti ng dalawa, ngiti iyon ng dalawang taong nagmamahalan, ang ngiting iyon ang lalong nakapagpatibay ng kaniyang haka-haka, gusto na niyang tapusin ang mga haka-hakang iyon kaya naman napagpasyahan niyang kausapin na ang anak.


Pat, son, can I talk to you?” bati ni Louie sa anak nang maka-apak na ito sa unang palapag ng kanilang bahay.


Merry Christmas too, Dad.” sarkastikong balik ni Pat sabay yakap sa ama na muntik nang ikahagikgik ni Kyle.


Yeah, uhmm can I talk to you ALONE?” tanong naman ni Louie sabay tingin kay Kyle.


PATWICKKKK! You're awake! Where's my gift?” tanong naman ni Liam kasunod si Lita galing ng kusina. Nakapaling sa kaliwa ang ulo nito at naka extend ang kaliwang kamay bilang tanda na nage-expect ito ng regalo.


Dad, We'll talk later, Yeah? I'll just give Liam's gift.” nagmamadaling sabi ni Pat sa ama, inabot ang may kalakihang kahon na regalo sa kaniya ni Liam kay Kyle atsaka tumalikod at tumungo sa Christmas tree.


But---” simula ni Louie pero huli na siya para makuwa pa ag atensyon ng anak dahil nakita na niya itong humalik sa ina at nagsabi ng 'Merry Christmas' Tahimik naman na sumunod si Kyle kay Pat at Liam upang makatakas nadin kay Louie at sa mga pagbabanta nito.


Nang maiabot ni Pat ang regalo kay Liam Ay iminungkahi ni Kyle na sa bahay na nila buksan ang regalo ng isa't isa, isinama rin niya ang mga magulang ni Pat sa paanyaya na iyon, nung una ay tumanggi ang dalawa pero dahil narin sa pangungulit ni Liam at sa kagustuhan ni Louie na makausap ang anak patungkol sa kaniyang mga obserbasyon at haka-haka at ang pagbawalan ito kung mangyaring may relasyon na nga ang dalawa maliban sa pagiging magkaibigan.


OK. OK. I'll just have the food be foiled and brought to your house.” pagtanggap ni Lita sa paanyaya ni Kyle na ikinatuwa ng lahat maliban kay Louie na nagsisimula ng isipin ang kaniyang mga sasabihin sa anak.


0000ooo0000


Lolo?! Dad?!” sigaw ni Kyle sabay yakap sa dalawang matandang lalaki na bumati sa kanila pagkabukas na pagkabukas ng front door nila Kyle.


““Merry Christmas!”” sabay na bati ng dalawang matanda nang marinig ito ni Liam ay agad itong nagtatatalon.


Granddad! Granddad-dad!” sigaw ng bata na ikinatawa ng malakas ng dalawang matanda lalo na ang mas matanda sa dalawa.


Granddad-dad parin ang tawag mo sakin, squirt?” baling ng mas matanda sa dalawa kay Liam sabay yakap dito.


I didn't know you'll be having guest. Baka nakakaistorbo kami.” bulalas ng mas bata sa dalawang lalaki, tila naman sinampal si Kyle nang maalala na asa likod nga pala niya si Pat at hindi pa ipinapakilala sa kaniyang ama at lolo, mabuti na lamang at si Pat pa lang ang andun at naiwan pa si Louie at Lita upang ayusin ang mga pagkain na dadalihin kila Kyle.


Oh uhmm yeah! Dad, Lo, I would like you to meet Pat, our neighbor.”


Matapos ipakilala ni Kyle si Pat sa dalawang matandang lalaki ay walang pakundangan siyang kinilatis ng mga ito.


0000ooo0000


Lolo is a war veteran and Dad is a U.S. Army reserve.” pagmamayabang ni Kyle sa kaniyang ama at Lolo kay Louie at Lita na masuyo namang kinamayan ang dalawa habang si Pat naman ay tahimik lang na nakatayo sa isang tabi, may ngiting nakaplaster sa mukha kahit pa plastik na ngiti iyon, napipilitan siyang ngumiti dahil sa madalas na pagsulyap sa kaniya ng ama ni Kyle.


Napansin ni Pat na asa kaniya muli ang tingin ni Richard, ama ni Kyle nang matapos ang maikling kuwentuhan nila ni Lita at Louie at nang tumuloy na ang mga ito kay Richmond na lolo naman ni Kyle upang magpakilala at makipagkuwentuhan. Saglit niyang isinalubong ang tingin ni Richard at kinakabahang ngumiti dito na ikinakunot naman ng noo ng matanda. Laking pasalamat ni Pat nang tumunog ang doorbell, paraan niya kasi ito para makatakas sa mapagmatyag at makapangilatis na mga mata ni Richard.I'll get it!” medyo excited na sabi ni Pat. Excited na makaiwas sa tingin ni Richard.


0000ooo0000


THANK GOD!” may pagka-exxagerated na na sabi ni Pat sabay yakap kay Kevin, Drei at Nina na ikinagulat at ikinataka ng tatlo at ikinatahol naman ng malakas ni Joey.


““Merry Christmas to you too!”” sabay sabay na sabi ng tatlo. Nang mapansin ni Drei na may bumabagabag kay Pat ay agad niya itong tinanong, walang preno namang nagkuwento si Pat tungkol sa mga nangyayari sa loob ng bahay. Nagkatinginan si Nina at Kevin na ikinakaba ni Pat kaya't tumingin ito kay Drei upang magtanong bero nagkibit balikat ito, bilang sabi na wala siyang alam.


Relax, Pat. Nina and I only met them once and that was Karen and Kyle's wedding. They seem nice. They're based abroad, when Kyle's parents got divorced, his mom got hold of his custody and brought him here in the Philippines.” kibit balikat na sabi ni Kevin na para bang nagsasabi na hindi naman 'big deal' ang pinagdadaanan ni Pat sa puntong iyon sabay pasok sa loob ng bahay kasunod sina Drei, Nina at Joey.


0000ooo0000


Patuloy parin sa pagsulyap si Richard kay Pat na tila ba may gusto itong malaman sa pamamagitan ng pag-titig sa mukha nito kaya naman nagkunwari na lang siyang abala sa pag-aasikaso ng kanilang pag-kain makaligtas lang sa mga tingin na iyon ni Richard.


Hey, Pat, what are you doing in here?” nagaalalang tanong ni Louie sa anak habang ang lahat ay masayang nagkukuwentuhan sa labas kasama na ang mag-amang si Richard at Kyle.


Oh uhmmm I was fixing the food, Dad. What are you doing here, Dad?” sagot ni Pat sabay naniningkit ding naghabol ng tanong.


Oh I was actually looking for you because I want to talk to you about---”


Louie, dear, are you here?” tanong ni Lita sabay lingon lingon pagkapasok ng kusina nang matamaan ng mga mata niya ang mag-ama ay agad itong ngumiti.


Richmond says he knows someone form Little Whinging---” simula ni Lita sabay hila sa mister, tuluyan ng nakalimutan na andun si Pat. Hindi naman ito minasama ni Pat, sa katunayan ay ikinatuwa niya pa ito, pakiramdam niya kasi ay hindi maganda ang paguusapan nila ng ama kaya naman laking pasalamat niya ng sumingit ang kaniyang ina.Muling inilibot ni Pat ang kaniyang tingin sa buong kusina, naghanap ng mga bagay na maaari niyang pagkaabalahan pero nang wala na siyang makita pang pwedeng ayusin o guluhin tapos ayusin ulit ay napilitan na siyang muling lumabas, iniisip na hindi puwedeng hindi siya magpakita ng matagal kundi iisipin ng iba pang tao na nandun sa pagtitipon na iyon na hindi siya interesado na makausap ang mga ito.


Pagkalabas na pagkalabas ni Pat sa pinto ng kusina at madaanan ang den ay hindi niya napigilan ang sarili na makinig sa paguusap nila Kyle at ng ama nito na si Richard lalo pa't narinig niya ang kaniyang pangalan na nabanggit ni Richard.


So this Patrick dude---? He's a friend huh?” may lamang tanong ni Richard kay Kyle na siyang dahilan upang mapatigil sa paglalakad si Pat at pasimpleng makinig.


Yeah, he helped me for two months when both my hands are on splints and when manang bailed out.” kaswal na sagot ni Kyle, hindi pinapahalata sa kaniyang ama na may mas malalim pang namamagitan sa kanilang dalawa ni Pat.


OK. Like Kevin and Nina I believe Pat too is gay? And by the way he looks at you that he's infatuated with you?” sunod sunod na tanong ni Richard habang nakataas pa ang kilay sabay inom sa kaniyang iniinom na wine. Kinabahan naman si Kyle sa gustong mangyari ni Richard kaya muli niya itong pinaniwala sa pamamagitan ng pagsasabi ng...


C'mon, Dad, what is this all about? He's a good friend and about this 'infatuated looks' that you say Pat's throwing at me can be at my advantage, Imagine, because of that infatuation I get a nanny for free. It's like having my own personal assistant.” kaswal na balik ni Kyle kay Richard, ipinapanalangin na kagatin nito ang kaniyang palusot na karaniwang sinasabi ng mga straight na lalake sa tuwing nanggagamit sila ng mga bading para tigilan na siya ng ama. Ang totoo niyan ay kapanipaniwala nga ang sinabi na iyon ni Kyle sa sobrang kapani-paniwala ay pati si Pat ay napaniwala nito.

Alam ni Pat na hindi pa handa si Kyle na ipaalam sa kaniyang ama ang tungkol sa kanila pero hindi parin niya maiwasanag masaktan sa sinabi nito. Pinilit niyang intindihin pero isang bahagi ng kaniyang utak ang nagsasabi na hindi imposible na totoo ang sinabi na iyon ni Kyle. Mababaw. Alam ni Pat na mababaw ang dahilan na iyon kung pipiliin niyang magalit at gawing issue iyon sa relasyon nilang dalawa ni Kyle.


Kaya't nagsimula ng iwasan at hindi kausapin ni Pat si Kyle habang nagtatanghalian upang kahit papano ay mabawasan ang kaniyang pagkairita at galit dito upang hindi na lumaki pa ang issue, hindi naman ito nakaligtas kay Kyle kaya nang bumalik si Pat para kumuwa ng gravy para sa pabo na inihanda ni Lita sa may kusina ay agad niya itong sinundan.


Pat, is everything OK?” saad ni Kyle nang masiguro niya na hindi na siya maiiwasan ni Pat at masigurong walang nakakarinig at nakakakita sa kanilang paguusap.


Oh uh, yeah. I'm fine.” iwas ulit ni Pat.


Are you sure?” tanong muli ni Kyle, tumango na lang si Pat at dinala ang dalawang mangkok ng gravy.


Here, let me help you with that.” alok ni Kyle, agad namang iniwas ni Pat ang kaniyang mga hawak na mangkok kay Kyle na ikinataka ng huli, hindi maiwasan na ilabas ang pagkairita sa huli.


I can handle it. This is what we personal assistants do.” kaswal na sagot ni Pat na ikinagulat ni Kyle. Naglalakad na pabalik si Pat nang bigla itong pigilan ni Kyle.


You heard that?” malungkot na tanong ni Kyle pero hindi na sumagot pa si Pat. “I just said that so that Dad would stop with the questions. I'm not ready to come out yet, Pat and I got scared that if I don't do anything and dad continues to ask question I might blurt the truth out and--- and you know I'm not ready for that yet. We're not ready for that yet.” paliwanag ni Kyle sabay hawak sa mga mangkok na hawak ni Pat at inilapag iyon sa counter, matapos non ay iniyakap niya ang kaniyang mga kamay sa bewang ni Pat at hinila ito palapit sa kaniyang katawan. Halos isang pulgada na lang ang layo ng kaniyang mukha kay Pat nang bumulong siya dito.


I love you. You know that, right?” tanong ni Kyle habang masuyong nakatingin kay Pat tumango na lang si Pat at bumulong din pasagot.


I love you too.”


Wala sa sariling idinampi ng dalawa ang kanilang labi sa isa't isa. Sa punto ring iyon ay biglang bumukas ang pinto ng kusina na nagdulot para makita ng mga tao sa dining room ang paghahalikan ng dalawa. Napalala pa iyon nang sumigaw si Liam.


PATWICK! WHERE'S THE GRAVY?!” na ikinagulat ni Pat at Kyle na agad na naghiwalay, pero huli na ang biglaan nilang aksyon na iyon dahil nakita na ng laht sa dining room ang kanilang paghahalikan.


Uh Oh.”

0000ooo0000


Hindi mapakaling bumalik si Pat at Kyle sa kani-kanilang upuan. Tahimik ang buong lamesa, maski si Joey ay pumirmi. Pasimpleng nagbabatuhan si Nina, Drei at Kevin, Lita at Louie, Richard at Richmond ng malaman na tingin.


Ahem. Uhmm Kyle is the guest room available? You're grandpa and I decided to say here instead to cut some expenses.” istorbo ni Richard sa nakakakilabot na katahimikan at pasimpleng pagbabato ng mga malalamang tingin pero bigo siya na makakuwa ng sagot mula sa bibig ni Kyle dahil tanging pagtango lang ang ginawa nito.


Nauwi ulit sa katahimikan ang buong hapag kainan.


Well uhmm the pudding was delicious Nina but I'm afraid we still have to go to my Mom's house.” paalam ni Lita nang matapos na ang lahat sa pagkain at nang makaligpit na.


It was nice meeting you, Richard. Richmond.” saad naman ni Louie sa dalawang matanda na magiliw namang tumungo at ngumiti.


We need to get going also.” paalam naman ni Nina na sinabayan ng tango ni Kevin at Drei at tahol naman ni Joey.


Alweady?! But we haven't opened the gifts yet.” naka-pout na singit ni Liam, wala nang pumansin pa sa bata dahil mukhang gustong gusto ng umalis ng lahat. Nakalabas na sila Drei, Kevin, Nina at Joey ganon din si Louie at Lita nang matigilan ang dalawa nang mapansing wala sa kanilang likod si Pat.


Pat, aren't you going with us?” kunot noong tanong ni Louie sa anak, saglit na umiling si Pat at tumingin kay Kyle. Nakuwa naman ni Louie at Lita ang ibig sabihin ni Pat at marahan ang mga ito na tumango. Hindi na kailangan pang kausapin ni louie ang anak dahil nasagot na ng kaniyang nasaksihang halikan kanina ang sagot sa kaniyang mga haka-haka at tanong. Ibinaling ni Pat ang kaniyang tingin kila Nina, Kevin, Drei at Joey at ang tatlo ay may pareparehong kinakabahang tingin sa kanilang mga mata at masuyo ding tumango na tila ba nagsasabi ng 'googluck'.

Nang makaalis na ang mga ito at umakyat na muna sa kanikanilang kwarto si Richard, Liam at Richmond ay agad na nilapitan ni Pat si Kyle para sana kausapin ito. Nang i-abot ni Pat ang kamay niya para sana idampi ito sa balikat ni Kyle ay agad itong hinawi ng huli na miya mo diring-diri na mahawakan siya ni Pat.


Nagsalubong ang kanilang tingin. Ang mga mata ni Pat ay puno ng lungkot at kay Kyle ay puno naman ng galit.Itutuloy...


____________________________
Different Similarities 2[14]
by: Migs

38 comments:

 1. Hello guys! Kamusta kayo? Sorry sa late post! Inatake ako ng gastritis eh. Na-stress ng bongga. Haha! At syempre dahil narin sa tatlong beses sa isang araw na pag-inom ng kape. Hehe!


  Xheanne: Salamat! Pero wala parin akong “K” hehe!

  AnonymousMay 21, 2012 12:46 AM: BOL is Bi Out Loud, dun ako nagsimula magpost ng stories sa pamamahala ni sir Zach. :)

  AnonymousMay 18, 2012 6:34 PM: di ko rin ma-gets kung anong problema niya sa mga mamalim na tagalod words.

  Ichigo: Salamat! Eto na ang conflict na hinihintay mo! :) sa usapan naman na kung sino ang babae sa relasyon. Isipin mo na lang na straight si Kyle bago niya makilala si Pat at hanggang ngayon ayaw niya ng labels. Haha! Kahit naman kasi gaano ka-dominant ang isang bading sa dati niyang mga relasyon basta't tinapatan mo yan ng straight or formerly straight (pwede bang ganun? Haha!) magiging submissive din diba? Haha! Hindi ko alam! My gosh! Binigyan niyo nanaman ako ni Josh ng problema haha! Hilig niyo sa technicalities ah! Haha!

  John: bakit hindi mo gawing makatotohanan ang pangarap na iyan? Maghanap ka na ng yayakap sayo sa mula sa likod. :) sensya na at naglabas ako ng sama ng loob dito hehe. Di ko napigilan eh.

  Russ: tama. Share your rainbow! :)

  MERVIN: totoo. Na-deplete ang creative juices ko. di ako nakapagsulat ng pitong araw! Grr! Saka follow up pala dun sa pangalawa mong comment may lahi kaya akong chinese! Kainis 'to! Haha!

  Ryvis Tan: thanks! Sana nakarating kay critic ko yan. Haha!

  RonnieBokie of Naga: thanks! Pero wag mo ng pasasakitin ang ulo mo kapag may pasok na ah? Haha!

  Lei: thanks!

  --ANDY: ayaw mo naman mag-comment ano? Tatlo talaga? Haha! Thanks! AAO is far from perfect but thanks for the appreciation!

  Nix: wala pa yung promise ko sayo! next week na talaga!

  frontier/cugertz: hindi rin ba ikaw si rage or outrage? Haha! Sorry naman! Again, nice to have you back!

  Skipper: meron sana pero dahil ayoko na ng interlaced stories di ko na itutuloy yung kasunod ng AAO. Thanks!

  ---makki--: I have no errr testacles? Haha! Joke! Oi di ko sinasabing wag kang mag-comment! Sabi ko wag kang masanay na laging nakanganga! Hehe!

  Ivan d.: Thanks!

  Erwin F.: sumisispsip sayo yang OJT mo. Haha! Box of pastillas?! C'mon! Hahaha! Anyway! GoGoGo! Love life na yan! :) wala namang masama kung ite-testing mo diba? :)

  @itsmekljan: Thanks!

  Mr. Brickwall: thanks! Hope you did well in your exams! :)

  Rei: Thanks! :)

  Rick: it was nice to see your comment again! Thanks! :)

  Gerald: Oh. I'm going to give him a dose of his own medicine, alright! :)

  ReplyDelete
 2. Boboy Tuliao: kilala ba kita, tol? Haha! san mo nakuwa yang miguelito na yan?!

  Gab/ #28: intayin mo na lang ang magiging role ni Pauline. :)

  -do tanig: thank you at nag abala ka pang lumipat from phone to pc. :-) I appreciate it much!

  ALMONDZ: gusto mo ng konting mandarin? Medyo magaling din ako dun, not like my tagalog though pero medyo fluent din ako dun. Hehe! Thanks! Tama ka at di mawawala ang katulad niya sa mundo pero hindi ko parin naiwasang ma-stress sa kaniya eh. Sama kasi ng ugali. Haha!

  Levi: wala ng babae na papasok. Hehe.

  Josh: you ang your technicalities! And so kung dominant si Pat from his previous relationship? Ikaw alam kong ikaw ang mas dominant sa relationship niyo pero kung itatapat kita sa isang straight na lalaki di ka ba liliko kahit papano? Haha! Kainis ka! Binigyan mo ako ng problema sa kwentong ito!

  Blue fox: thanks! Sana nababasa niya ang mga sinabi niyo nang magising naman sa katotohanan ang kaniyang nananaginip na utak!

  Adam: intayin mo lang. Malapit na! Haha! Thanks!

  Wastedpup: lalo kitang minahal sa sinabi mo bro! :) (bromance ito!)

  -ram1314: Thanks sa pagii-stalk sakin haha!

  Chris: thanks! Di ko lang alam yung tungkol sa pagiging magaling haha! Di ako magaling!

  AR: ang haba ng sinabi? Haha! Thanks! Mwah mwah! Sana nababasa niya rin ang sinabi mo!

  Mark Ryan: ano ba ang sabi ko sayo noon? Haha! Makita ako ng personal? Hahaha! Ayoko! Nahihiya ako sayo! Ayieee!

  -Mike: meron sanag AAO part two pero wala na lang dahil sa sinabi nung critic. Haha! Thanks!

  Michael John: thanks!

  Jemyro: wala! Ganun narin yun! Hahaha! Thanks!

  Ian: thanks! Andami niyo ng umaangkin kay Liam!

  Lawfer: nice to have you back!

  Guys, ok lang ba na mawala ako ng isang buwan? Charing! Haha! Nawawalan pa kasi ako ng gana mag-post ng susunod na story! Hahaha! Seryoso. Mga two days after ng epilogue ng DS 2. 2 days lang promise. Hehe!

  ReplyDelete
 3. Ei migz salvador ka ba?

  baka magkamag anak tayo hahaha

  hirap talaga ng tago well mabubuking at mabubuking pa din sila......

  Abangan ko talaga si pauline hehe

  GAB

  ReplyDelete
 4. What's the deal with Kyle? Pat, now in pain, and he, showing anger? Hmmm, i was expecting a twist that had louie in the midst of it, but having kyle's dad and granddad in the picture, that was awesome! Nope. Scratch that? It was far more than awesome. Can't find a word for it though. Kaya ito na lang. I love you, migz. More and more. Everyday. :))

  ReplyDelete
 5. Hey Miguelito... Kilala kita.. syempre reader ako ng blog mo kaya malamang kilala kita... lol... kidding aside, i dont know you PERSONALLY... Pero looking forward to still meet you and have some exchange of thoughts regarding "universe"...

  Another thing, bakit wala ng follow yung kwento ni Ed the Haciendero Guy sa LAIB 1... sayang naman parang ang yummy kasi niya... hahaha

  More power My Miguelito... Mwuah

  ReplyDelete
 6. One more thing Miguelito, nagseselos na ako ke wastedup.. hahaha.. dapat akin ka lang... lol... Take care always My Miguelito baby...

  ReplyDelete
 7. haist akala ko going smoothly na sila hehehe
  pero tama its about time for them to tell it to their
  loved ones. Yun nga lang sa maling paraan.

  Sorry but I was a little confused bakit biglang nagalit si kyle kay pat???

  Cant' wait to read the next chapter.

  Have a great day migz......

  ReplyDelete
 8. Ayown may namumuong tensyon sa dalawa. Ano kaya ang mangayayri?! UPDATE UPDATE UPDATE!! >:))

  ReplyDelete
 9. Hays! Ano na naman kaya ang problema ni Kyle!??? War na naman ang dalawa? But i like it! Haha!

  Kuya migs, ganon ako pag excited, minsan nagiging madaldal! Aha!

  Thanks sa pantagal ng pagod dahil sa trabaho. :)

  kakamiss ang back-to-back chapter! Haha!

  Excited na ako sa next! Sobra!

  --ANDY

  ReplyDelete
 10. Uh oh... Seems like Kyle will be hurting Pat for the second time. What a coward. What's the use of denying and hurting Pat in the process? It is already an opportunity for them to make their relationship known to those who have the right to know. Anyway they already knew that sooner or later they will have to reveal their relationship so why not now? Isa pa, hindi naman mangmang ang mga nakasaksi sa kanilang paghahalikan upang paniwalaan na walang namamagitang pag-iibigan sa dalawang nilalang. Marahil sadyang napapanahon na upang isiwalat sa mga taong malalapit sa kanilang puso ang kanilang wagas at matimyas na pag-iibigan. Haha

  So I guess the next chapter will be filled with Pat's agony and Louie's anguish. Pag nagkataon, Kyle will have to move heaven and earth just to win back Pat's love and Louie's approval and trust. Pat suffered too much and its enough.

  Haist kaabang-abang talaga ang next chapter. Paano kaya ito sosolusyonan ni Mr. writer? Kaya Sir Migs, don't keep us waiting for too long ha. Thanks! Hehe  blue fox

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 12. omg. so kyle would blame everything on pat again?
  what an asshole. poor pat.

  rei

  ReplyDelete
 13. ano prublma n kyle......para xiang ewn....papask pasok sa relasyon d nmn mpnindgan...........maglaga nlng xia ng kamote..........wqawawawa nmn c pat...lagi...............................................ras

  ReplyDelete
 14. I think that is a normal reaction for a "former" straight guy, haha been there..:) haaayst kaya in this chapter I can see myself in the shoes of Pat..haaayst

  ReplyDelete
 15. Si Liam talaga oh! hahahaha... anak ng tipaklong! nahuli sa di oras oh! haizzt! biglang umiba ang mood ni Kyle ah..(wag naman sana ganun..kayo naman ksi eh...) lapit na sana yung New Year eh may Putukan na sang magaganap ulit..TROLOLOL! malaking problema nanaman ito! kaabang abang.. kala ko si Louie ang magiging hadlang.. mukhang mga Military boys ang magiging hadlang.. pero mukhang open naman si Richard sa ganung sitwasyun ah..

  Salamat sa Update Idol! napanga-nga lng naman ulit! hahaha nabitin eh!

  ReplyDelete
 16. snugin si kyle

  ReplyDelete
 17. (dinelete ko ung unang message ko madami kasing typo hehehe)

  -migui boy...asan n ung reply mo sa email ko? pero im not in a hurry ah, take your time lam ko nmng super busy ka eh..willing to wait nmn aq weh..:)

  -nabitin ako dito ah...away n nmn sila..s kyle kasi eh....
  thumbs up for this one idol!! kip it up galing galing

  ReplyDelete
 18. what's the big deal? Let it out! Alam na pala eh di aminin na! poor Pat! Crazy Kyle! Cute Liam! Perfect Combination!

  About sa sinabi mo? hmmmp di na matandaan... na titigil ka sa pagsusulat pag pinasalubungan kita, eh di inaway ako ng mga tao dito hahaha

  Nahihiya din ako makipagkita sayo haha, baka ipagtabuyan mo ko bwahahaha..

  ReplyDelete
 19. eh bakit galit ka??? guilty ka? submissive ka kasi! wag mo akong idamay sa problema mo! eh sa iyon ang observation ko eh! kainis to! hahahaha

  baka sabihin ng fans mo na inaaway kita...totoo naman, pasalamat ka at di tayo magtagpong parehas ol kung hindi yari ka sakin! hahahaha

  anyway about sa story (uli)

  penultimate ata ito ng series ng DS2 medyo nauunawaan ko si kyle, mahirap yun considering na nahuli siya ng mga "patriarch" ng pamilya nya. sa isang "straight" ang pinaka nightmare ay ang mabisto ng mga ito, andun ang pakiramdam ng nadisappoint niya ito plus the fact na maaring madisown siya. haaay kyle, kawawa ka naman. kasalanan mo din kasi, ang kati ng labi mo!

  kay pat naman, well make or break ito. i cant relate kay pat really, pero kung maging awry ang situation kailangan niyang magsubside. kung ako lang ang nasa posisyon niya at magkaron ng argument puta! hell hath no fury! sasapakin ko siya! uunahin ko ang labi niyang makati pa sa dahon ng gabi! wag na wag niya akong sisisihin!.....sabay walk out!

  salamat at nakapag vent out na ako..haaaay! nakakainis na chapter!

  next chap sana may action! hahahaha! :D

  thnx sa update (",)

  ReplyDelete
 20. bat nawala ang comment ko?! nyeta! ayoko ng mag ulit

  nakakainis! idagdag pa na nakakainis si kyle dito!

  ReplyDelete
 21. Uh--oh. Not again. But, if ever Kyle, Be ready. Louie might castrate you know. Haha.

  Liam. Good Job. :P Stay cute always. Hehehe.

  Kuya migs. Thanks sa update. :P Iwasan ang pag-inom ng kape, baka magpalpitate ka. Hehe. kidding. :D Take care.

  ReplyDelete
 22. salamat, peo bkt po welcome back? xD

  anyway, parang pareho kmi ni kyle mdli mag-init ang ulo lalu pg unexpected ang nangyari x.x tsk tsk tsk... in d end xa dn mgccc sa mga d npglang galit na yan :/
  kailangan nia ng anger management, mhrap makapon ng future byenan xD

  ReplyDelete
 23. AUTHOR MIGS!! ano naman itong disclaimer mo! akala ko never mind the (*%^&, e bakit may ganun? tapos anung tong nabasa ko? di mo nasusundan si AAO? no more interlacing story? panu na si robert? magbabago kana ng style of writing just because of that? i sure hope not:(

  BTW about dun kay ram..oo nga no happy na siya..kaya pala di na na emphasize yung character niya..happy na pala. i thought hindi pa,umeksena kasi siya kay kevind at drei:D

  AND...

  BANG!!! this is the moment of truth.. kahit ako kinakabahan habang binabasa yung feeling mo ayaw mo magpahuli pero nahuli ka...ugh

  And i guess dito na mapuputol ang kwento coz a new player might arrived? right? haha malay lang natinXD

  tapos a new story might come? yung tipong nag basa ka ng sunday comics sa manila bulletin, tapos kagad:(

  ReplyDelete
 24. Ano anyare?!

  Ano 'to, may bi-polar syndrome ba si Kyle? Hope nabigla lang dito si Kyle. What if ganun nga talaga ang plano nito kay Pat ang gawing nanny at p.a. pero that was so lame. We know the fact that he loves Pat. Acceptance is maybe the big factor on Kyle's part. Afraid of what the people around him would say. Afraid of the label that sooner or later he shall be also called gay/bi or whatever. He's straight and ayaw nia matawag na ganuon. Also, i'm hoping Pat would widen his understanding knowing that Kyle is undergoing to this stage that are new to him.

  Anyways, knowing you Migs you can do justice and magic to make this story more interesting and kaabang-abang.

  ReplyDelete
 25. Yeah sumisipsip. Every monday may half price frap ako galing sakanya. Migs i find his kindness odd na. Basta there is something off with it.

  Anyway balik sa kwento. Salamat kay Makki at Jay na SPOILER! (sana mabasa ninyo)

  military dudes.... Bakit ba galit si Kyle? Di naman kasalanan ni Pat yun ha! Sa sunod na natin malaman kung maipagtatangol ba si pat ni kyle...

  ReplyDelete
 26. take good care of your health migs ^_^

  KV

  ReplyDelete
 27. kyle annoys me! ughhh! haha kaya mo yan pat! go lang ng go!

  -lei

  ReplyDelete
 28. What the fuck! I cant believe Kyle. His sooo impossible. Pat doesnt deserves that treatments from Kyle. In the first place it was not Pat's fault to be seen kissing. It was him.

  ReplyDelete
 29. kyle is a loser...why dont you embraced yourself na bakla kana..may straight ba na humahalik sa kapwa lalaki at kay pat ba..ur soooooooooooooooooooo unfair..

  migs, ako din pag umiinom ako ng kape ung tuhod ko biglang humihina hehehe...

  nice migs..sure i will share my rainbow..first person ikaw...pick one of the seven colors hehehe..

  ReplyDelete
 30. uh-oh! kyle yung totoo doctor ka ba na may Bipolar Disorder? ang sweet sweet nyu tapos biglang magbabago mood mo. for the 2nd time masasaktan mo na naman ulit si pat. hay kyle kung mahal mo talaga si pat kailangan mo baguhin ugali mo.

  kuya migs sorry ngayon lang nakapagpost. hindi ko napansin na may update na pala.

  kuya migs pls sana may part two ng AAO. pls huwag muna pakinggan yung mga kumokontra dyan =( pls kuya migs.

  -Mike

  ReplyDelete
 31. Parang ayaw ko na si kyle kay pat...

  Maghanap ka nga ng iba pat! Walang balls yang jowawers mo.. Tsktsk..

  Mr.author walang palya great story pero nagsisimula na akong mainis kay kyle.. Amp...

  ReplyDelete
 32. This is not good. Pat wont be happy with Kyle its just temporary. May mga issues pa si Kyle to resolved. Marami pa syang mga bagay na kinakatakutan sa pinasok niya. Parang Pat is just parang super glue. Yung pangtapal sa butas when Kyle when his libido arises. Yung tagong relationship nila... sabagay typical yun sa mga str8. They tend to hide it as much as possible kse takot sila sa sasabihin ng mga nakapaligid sa kanila. Walang patutunguhan ito. Unless pambitin lang ito ni Migs. On the next chapter sasabihin nito ang sorry at nabigla lang ito. I think Richard, Richmond and Louie were not the problem here. They were open minded naman sabi nga nila Kevin at Nina. At Louis worries is Kyle himself. He is Afraid that Kyle might hurt him again.
  Galing mo talaga. Thanks sa update.

  ReplyDelete
 33. so it's Kyle who got mad with Pat while he was the one who initiated the kiss.

  i want to have a kid like Liam. cute!!!! hehe

  i hope u can update me thru bbm pag napost mo na yung next one. im so obsessed sa story mo. sheez. hahaha

  ReplyDelete
 34. OMG. Kyle got mad at Pat? Why???

  Segway lang, My mom was in hospital for her regular checked-up on her doctor for her varicose vains operation last May 20. While In his clinic, then came-in his son a 5-6 year old very cute and bubbly kid. Do you know what hi names is? His name is Liam. The doctor is goodlooking yummy cute in his mid 30's and wears eyeglasses . Then suddenly I remembered Kyle and Liam here. His name is Dr. Stephen Diaz. Hindi kaya ito ung si Kyle ng DS2? Hahaha Ohhh maybe its just a co-incidence. Checked him out at Makati Med hes a Surgeon.

  ReplyDelete
 35. Eto na ung twist. If ganito ang pananaw ni Kyle. I guess this has no happy ending for Patwick. Straight men doesnt easily fall for a gay men in real world. Lets accept that fact. There's only slim percentage that someone like Kyle do fall in love with same gender. This is my challenge to you Migs. Justify it now on Kyle and Pat.


  -=MyCo=-

  ReplyDelete
 36. Ayyyie... Okay na migs. Tama na 'to, wag mo na ijustify ung sinasabi ko. Bwahahaha baka makagulo lang :))) This chapter is very, very nice. At least kahit papaano naredeemed ni Pat ung sarili nia. At si Kyle ayun, ginamit na naman ang cute na Liam. Alam kase nito na masyadong love ito ni Pat to win him back. Goodluck Kylie.

  Uhmmm, take some rest Migs... After you finished the last chapter. Hahaha


  -=MyCo=-

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oppps s s. . . This comment is intended for chapter 15. Sorry pow. Kainis minsan mag comment using mobile phone.
   (--_-) (-_--)(--_-)
   -=MyCo=-

   Delete